Kontakti

remte [at] remte.lv

Atrašanās vieta

Ceriņu iela 3, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070
Lielvārdes Remte logo

SIA “LIELVĀRDES REMTE” ir reģistrēta 1992. gada 21. decembrī kā pašvaldības uzņēmums "Remte".

Ar 2003. gada 1. jūliju pašvaldības uzņēmums "Remte" reorganizēts, izslēdzot no LR UR un ierakstīts komercreģistrā kā kapitālsabiedrība - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE" ar vienoto reģistrācijas Nr. 47403003224.

Uzņēmuma kapitāla daļu turētājs ir Ogres novada pašvaldība. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir Ogres novada pašvaldības izpilddirektors.

Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt likumā “Par pašvaldībām” noteikto Ogres novada pašvaldības atsevišķo funkciju izpildi, pilsētas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, dzīvokļu apsaimniekošanas, māju pārvaldīšanas, siltumapgādes un komunālo pakalpojumu sfērā.

Uzņēmuma galvenās darbības jomas ir siltumenerģijas ražošana un piegāde, dzeramā ūdens sagatavošana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekošana Lielvārdē un Lēdmanē.

Pakalpojumu dienests 6505901026443529

Rekvizīti: SIA "LIELVĀRDES REMTE", Reģ. nr. 47403003224; Ceriņu iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV - 5070

  • AS "Swedbank": LV05HABA0551030219792
  • AS "Luminor Bank": LV63RIKO0002013228830
  • AS "Citadele banka" :LV22PARX0012486900001
  • AS "SEB banka" LV63UNLA0050022232505
  • AS "SEB banka" LV04UNLA0055000644301 (Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas nodaļa)
Lielvārdes Remte logo
Lielvārdes Remte logo
Radiators
Tek ūdens un tiek mazgātas rokas
Daudzdzīvokļu ēka Lielvārdē, Edgara Kauliņa ielā 8