Kontakti

liepa [at] lielvarde.lv

Atrašanās vieta

Avotu iela 2, Lielvārde, Ogres novads, LV-5071

Darbinieki

Andis Pētersons

Lielvārdes pamatskolas direktors
andis.petersons [at] lielvarde.lv
Lielvārdes pamatskolas ēka

Mērķis Izaudzināt harmoniski attīstītas, patstāvīgi domājošas un radošas personības, kas: – veido cieņpilnas attiecības un sadarbojas ar citiem; – izprot, respektē un risina kompleksas problēmas; – prot un vēlas patstāvīgi mācīties mūža garumā.

Lielvārdes pamatskolā realizē:

  • Pamatizglītības programmu (kods 21011111),
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)
  • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111),
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611)