Ogres novada pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

 • SIA “MS Siltums” – 100%;
 • SIA “Ogres Namsaimnieks” – 100%;
 • Ķeguma Stars” 100%  (pārreģistrācijas procesā LR Uzņēmumu reģistrā) https://kegumastars.lv/
 • “LIELVĀRDES REMTE” 100%  (pārreģistrācijas procesā LR Uzņēmumu reģistrā) https://www.remte.lv/lv/
 • “Ikšķiles māja” 100%  (pārreģistrācijas procesā LR Uzņēmumu reģistrā) https://ikskilesmaja.lv/
 • SIA  "Ogres rajona slimnīca"  - 100% (pārreģistrācijas procesā LR Uzņēmumu reģistrā) https://ogresslimnica.lv/

Publiski privātās un privātas kapitalsabiedrības ar Ogres novada pašvaldības kapitāla daļu: 

 • SIA “Ķilupe” - 31.25 %
 • SIA “D & F” - 24%
 • AS "CATA" - 5.39%
 • SIA "MOTO ZZ" - 99.89 %
 • AS "Rīgas piena kombinats" - 0.017%