2023. gada 16. februāra Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.1/2023 "Par Ogres novada pašvaldības 2023.gada konsolidēto budžetu"

Saistošie noteikumi Nr.1/2023

Pielikums Nr.1 un Nr. 2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Pielikums Nr.7

Pielikums Nr.8

Pielikums Nr.9

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta pielikums Nr.1

Paskaidrojuma raksta pielikums Nr.2

Grozījumi

2023. gada 20. jūlija Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16/2023 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2023 “Par Ogres novada pašvaldības 2023.gada konsolidēto budžetu””.

2023. gada 26. oktobra saistošie noteikumi Nr.22/2023 "Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2023“Par Ogres novada pašvaldības 2023.gada konsolidēto budžetu”"

2023.gada 21.decembra saistošie noteikumi Nr.28/2023 "Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2023.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2023“Par Ogres novada pašvaldības 2023.gada konsolidēto budžetu”"

Saistošie noteikumi Nr.28/2023

Saistošo noteikumu Nr.28/2023 paskaidrojuma raksts

Pielikums Nr.1 un Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5