Kontakti

lielvardesmms [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Dravnieku iela 8, Lielvārde, LV-5070

Darbinieki

Mārīte Puriņa

Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas direktore
marite.purina [at] ogresnovads.lv
Lielvārdes Mūzikas un mākslas skola

Noslēdzoties divu skolu – Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas un Lielvārdes Mūzikas skolas – reorganizācijas procesam, no 2016. gada 1. jūlija darbu sākusi Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola (LNMMS). 

Skola īsteno šādas licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

 1. Klavierspēle (kods 20V 212 01 1) – mācību ilgums 8 gadi,
 2. Vijoļspēle (kods 20V 212 02 1) – mācību ilgums 8 gadi,
 3. Čella spēle (kods 20V 212 02 1) – mācību ilgums 8 gadi,
 4. Ģitāras spēle (kods 20V 212 02 1) – mācību ilgums 6 gadi,
 5. Kokles spēle (kods 20V 212 02 1) – mācību ilgums 6 gadi,
 6. Flautas spēle (kods 20V 212 03 1) – mācību ilgums 6 gadi,
 7. Saksofona spēle (kods 20V 212 03 1) – mācību ilgums 6 gadi,
 8. Trompetes spēle (kods 20V 212 03 1) – mācību ilgums 6 gadi,
 9. Vokālā mūzika – kora klase (kods 20V 212 06 1) – mācību ilgums 8 gadi,
 10. Vizuāli plastiskā māksla (kods 20V 211 00 1) – mācību ilgums 6 gadi,
 11. Akordeona spēle (kods 20V 212 01 1) – mācību ilgums 6 gadi.

Profesionālās ievirzes mūzikas programmās līdztekus instrumenta spēlei vai dziedāšanai audzēkņi apgūst mūzikas teorijas pamatus, izmanto iespēju muzicēt dažādu sastāvu ansambļos, dziedāt korī.
Profesionālās ievirzes mākslas programmā var apgūt zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu, mākslas valodas pamatus un datorgrafiku. Mācību priekšmeta Darbs materiālā apguve notiek trīs virzienos- keramika, trīsdimensionālā māksla un tekstils.

Skolā darbojas sagatavošanas klase gan mūzikā, gan mākslā.

Skola piedāvā arī daudzveidīgas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas mūzikā un mākslā (gan valsts apmaksātas, gan kā maksas pakalpojumu).

Valsts apmaksātas interešu izglītības programmas:

 • ģitārispēles pulciņš,
 • flautu ansamblis,
 • blokflautu pulciņš,
 • kokļu kvartets,
 • akordeonistu ansamblis,
 • ādas apstrādes pulciņš.

Interešu izglītības maksas pakalpojuma programmas un apakšprogrammas:

 • Mazā Mūzikas skoliņa:
 • Rotaļas un mūzika (1-2 g.v.),
 • Spēlēju, dancoju (3-4 g.v.),
 • Nošu spēles (5-6 g.v.).
 • Mazā Mākslas skoliņa:
 • Jautrās otiņas (1-2 g.v.),
 • Zīmēju, veidoju (3-4 g.v.),
 • Krāsu spēles (5-6 g.v.).
 • individuālās nodarbības instrumenta spēlē un solodziedāšanā (no 7 gadu vecuma),
 • pieaugušo neformālā izglītība mākslā.