Valsts un pašvaldību autoceļi ir sadalīti pa uzturēšanas klasēm. Jāņem vērā, ka viena ceļa dažādiem posmiem var būt dažādas uzturēšanas klases.

Valsts autoceļi ir sadalīti piecās ziemas uzturēšanas klasēs – A (augstākā), B, C, D un E (zemākā) atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa, plānotā (pieejamā) finansējuma un sociālekonomiskās nozīmes.

Pašvaldības autoceļa uzturēšanas klasi (A, A1, B, C un D) nosaka, ņemot vērā autoceļa klasifikāciju un transportlīdzekļu satiksmes intensitāti, autoceļa segumu, tā tehnisko stāvokli, autoceļu uzturēšanai plānoto (pieejamo) finansējumu un autoceļu ekonomisko un sociālo nozīmi.

Ceļu uzturēšanas prasības ziemas un vasaras sezonā ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”.

Ceļa Nr. Nosaukums Ceļa garums

Uzturēšanas klase
01.11.2020.-30.04.2021.

Piezīmes
A1 P32-Šūšeni 6.07 D  
B1 P32-Ezerēni 4.33 D  
B2 V920-Krūmiņi-Pidreni 3.25 D  
B3 V920-Galdnieki-P32 1.07 D  
B4 V920-Trumuļi 2.86 D  
B5 P32-Vecbrūleni-V972 2.44 D  
B6 V972-Groziņi 2.19 D  
B7 V972-Ievas-B8 0.58 D  
B8 P32-Mētras-V972 3.06 D  
B9 V972-Dzintari 5.55 C Pasažieru pārvadājumu maršruts
B10 V972-Vārpas 2.83 D  
B11 V972-Zādzene 2.13 D  
B12 P32 - Bajāri - V972 3.96 D  
B13 P32-Ikaliņi-P32 5.67 D  
B14 P32-Zādzene 3.26 D  
B15 B14-Lakstīgalas 1.70 D  
B16 B9-Ozolkalns-B15 1.37 D  
B17 P32-Ķidroni-B13 1.39 D  
B18 P32-Dzintari 3.19 C Pasažieru pārvadājumu maršruts
B19 B9-E22-Pikšeni 2.80 D  
B20 V977-Grendeles 2.89 D  
B21 V920-Pētersili 0.41 D  
B22 V920-Oliņas-V977 1.96 D  
B23 V977-Kukas 3.50 D  
B24 V997-B23 2.21 D  
B25 V977-Medņi-V977 0.98 D  
B26 V977-Mārītes-B27 2.49 D  
B27 V977-Priednieki 1.01 D  
B28 V977-Bisenieki-V920 5.48 D  
C1 A1-Austrumi 1.40 D  
C2 A1-B2 0.75 D  
C3 V920-Vīganti 0.81 D  
C4 B4-Caunes 0.44 D  
C5 V972-Priednieki 1.01 D  
C6 P32-Čemuri 1.04 D  
C7 P32-Brikšņi 1.13 D  
C8 P32-Leiteni 0.75 D  
C9 E22-Lukstiņi-B10 2.62 D  
C10 B9-Veckrijdibenes 1.09 D  
C11 P32-Lauri 0.45 D  
C12 P32-Klienāres 0.74 D  
C13 P32-Mežvidi 0.74 D  
C14 P32-Mazdārziņi-B20 0.80 D  
C15 P32-Kapi-V977 1.06 D  
C16 V977-Purmaļi 0.71 D  
C17 B14-B15 1.91 D  
C18 V977-Zemgaļi 0.99 D  
C19 V977-Vērmeles 0.61 D  
C20 Vāķeni-V977-Ķiķi 1.85 D  
C21 B28-Avotiņi 1.74 D  
C22 V977-Jauninķenieki 4.12 D  
C23 B28-Mazzēžas 1.53 D  
C24 V920-Kalnarētes 3.16 D  
C25 V920-Celāji 0.93 D  
C26 V920-Robežkalni 0.42 D  
C27 V920-Steķi 0.61 D  
C28 V920-Māres 0.54 D  
C29 V920-Akoti 0.21 D  
  Kopā: 114.79    
  t.sk. A uzturēš. klase 0.00    
  t.sk. B uzturēš. klase 0.00    
  t.sk. C uzturēš. klase 8.74    
  t.sk. D uzturēš. klase 106.05    

N.p.k.

Autoceļa numurs un nosaukums

no

līdz

posma garums

uzturēšanas klase

1.        

B1    V964-Jaunmeņģeļi               

0,00    

0,534               

0,534               

D

2.        

B2    B4-Odziņas                         

0,00    

5,546              

5,546              

C

3.        

B3    B2-Strēlnieki                        

0,00    

0,358              

0,358              

D

4.        

B4    V964-Mazsniķeri                       

0,00    

3,745              

3,745              

D

5.        

B5    B6-Celmiņi                                    

0,00    

2,883              

2,883              

D

6.        

B6    V964-Zvirgzdiņi                                 

0,00    

9,958              

9,958              

C

7.        

B7    B6-Dimanti-Vizuļi                             

0,00    

1,584           

1,584           

D

8.        

B8    V964-Lācēni   

0,00    

0,384              

0,384              

D

9.        

B9    V964-Zalnēri-B11   

0,00    

0,901              

0,901              

D

10.    

B10 B9-Dzintari-Ābeles-B9       

0,00    

1,392           

1,392           

D

11.    

B11 V964-Atvari               

0,00    

2,091               

2,091               

D

12.    

B12 B11-Kalnieši    

0,00    

0,564                

0,564                

D

13.    

B13 V964-Indulēni-B6            

0,00    

5,582               

5,582               

C

14.    

B14 V964-Lazdiņas                     

0,00    

7,302              

7,302              

D

15.    

B15 V885-Zītari-V964              

0,00    

0,892              

0,892              

D

 

Kopā

 

 

43,734

 

 

 

N.p.k.

Ielas

no

līdz

posma garums

uzturēšanas klase

1.        

Dzirnavu iela             

0,00       

0,492              

0,492              

C

2.        

Ganību iela          

0,00       

0,087              

0,087              

D

3.        

Krūmiņu iela  

0,00       

0,156             

0,156             

D

4.        

Bērzu iela      

0,00       

0,119              

0,119              

D

 

Kopā      

 

 

0,854

 

C grupas ceļu saraksts

N.p.k.

Autoceļa numurs un nosaukums

no

līdz

posma garums

uzturēšanas klase

1.        

C1   B5-Kārkliņi                          

0,00    

0,802         

0,802         

D

2.        

C2   V964-Vecogres                   

0,00    

0,434          

0,434          

D

3.        

C3   V964-Līčkalni                     

0,00    

1,663         

1,663         

D

4.        

C4 B11-Ogreskalns                  

0,00    

1,126         

1,126         

D

5.        

C5   B7-Spodrītes                             

0,00    

0,309         

0,309         

D

6.        

C6 B6-Zemturi                       

0,00    

0,417         

0,417         

D

7.        

C7 B6-Ogrēni                         

0,00    

0,348         

0,348         

D

8.        

C8 Prauliņi-Kursīši                    

0,00    

1,135          

1,135          

D

9.        

C9 B6-Jaunzvirgzdiņi                    

0,00    

0,732          

0,732          

D

10.    

C10   B13-Brūklāji                     

0,00    

1,076         

1,076         

D

11.    

C11   B13-Lielcaunēni            

0,00    

0,534          

0,534          

D

12.    

C12 V885-Putniņi                    

0,00    

2,057         

2,057         

D

13.    

C13 V964 Vīraines                     

0,00    

1,663         

1,663         

D

 

Kopā

 

 

12,296

 

Ceļu un ielu uzturēšanas klases Suntažu pagastā

Nr. p. k.

Ceļa nosaukums

Ceļu raksturojošie parametri

ceļi

 

adrese (km)

garums (km)

seguma veids

ceļu uzturēšanas klases

no

līdz

1

2

3

4

5

6

 

1

C1

0.000

2.432

2.432

grants

D

2

C2

0.000

0.734

0.734

grants

D

3

C3

0.000

1.266

1.266

grants

D

4

C4

0.000

0.338

0.338

grants

D

5

C5

0.000

0.643

0.643

grants

D

6

C6

0.000

0.537

0.537

grants

D

7

C7

0.000

2.563

2.563

grants

D

8

C8

0.000

1.027

1.027

bez seguma

D

9

C9

0.000

0.660

0.660

grants

D

10

C10

0.000

0.428

0.428

grants

D

11

C11

0.000

0.651

0.651

grants

D

12

C12

0.000

1.398

1.398

grants

D

13

C13

0.000

0.867

0.867

grants

D

14

C14

0.000

0.685

0.685

grants

D

15

C15

0.000

2.450

2.450

grants

D

16

C16

0.000

0.511

0.511

grants

D

17

C17

0.000

1.510

1.510

grants

D

 

KOPĀ

   

18.700

   

Taurupes pagasta pašvaldības autoceļu vai to posmu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm  vasaras sezonai (no 30. aprīļa līdz 31. oktobrim)

Nr.p.k.

Autoceļa numurs un nosaukums 

posms
no km

līdz km

Posma garums km

Uzturēšanas klase

1.

7401 Sauskāji-Jaunšķērsti

0,00

2,05

2,05

D

2.

7402 Miķelēni-Sidrabiņi

0,00

0,51

0,51

D

3.

7403Jaunreimuižas-Jaunzemi

0,00

1,29

1,29

D

4.

7404 Kalnceļi-Melbārži-Rasas

0,00

1,17

1,17

D

5.

7405 Caunes-Steķi

0,00

2,57

2,57

D

6.

7406 Brenguļi-Kalna Eņķenieki

0,00

0,62

0,62

D

7.

7407 Jaunpeilēni-Jurēni

0,00

0,81

0,81

D

8.

7408 Bēvulēni-Steķi

0,00

3,20

3,20

C

9.

7409 Dz.stacija-Jauži

0,00

4,40

4,40

C

10

7409 Dz.stacija-Jauži

4,40

9,94

5,54

D

11.

7410 Dz.Stacija-Poči

0,00

4,01

4,01

D

12.

7411 Skola-Aizvēji

0,00

1,19

1,19

C

13.

7412 Skola-Jauncirceņi

0,00

4,93

4,93

D

14.

7413 Baloži-Sīļi

0,00

1,71

1,71

D

15.

7414 Skola-Aderkaši

0,00

4,68

4,68

D

16.

7415 Aderkaši-Lauri

0,00

3,73

3,73

D

17.

7416 Ezerēni-Oliņas

0,00

0,82

0,82

D

18.

7417 Aderkaši-Bērziņi

0,00

0,82

0,82

D

19.

7418 Lakstene-Stiprie

0,00

4,79

4,79

C

20.

7419Birznieki-Lejas Lācīši

0,00

1,19

1,19

D

21.

7420 Taurupe-Rožkalni

0,00

1,37

1,37

D

22.

7421 Vecdreimaņi-Plūduri

0,00

2,46

2,46

D

23.

7422 Cerības-Jaunkalvīši

0,00

0,88

0,88

D

 

 KOPĀ

 

54,74

 

 

 

 

 

Ielas

posms
no km

līdz km

Posma garums km

Uzturēšanas klase

1.

Bērzu iela

0,000

0,501

0,501

C

2.

Dārza iela

0,000

0,334

0,334

C

3.

Estrādes iela

0,000

0,406

0,406

C

4.

Liepu iela

0,000

0,103

0,103

C

5.

Parka iela

0,000

 0,345

0,345

C

6.

Skolas iela

0,000

0,540

0,540

C

 

KOPĀ

 

 

2,229

 

Taurupes pagasta pašvaldības autoceļu vai to posmu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas sezonai (no 1.janvāra-31.martam. un 1.novembra līdz 31.decembrim)

Nr.p.k.

Autoceļa numurs un nosaukums

no km

līdz km

Posma garums km

Uzturēšanas klase

1.

7401 Sauskāji-Jaunšķērsti

0,00

2,05

2,05

D

2.

7402 Miķelēni-Sidrabiņi

0,00

0,51

0,51

D

3.

7403Jaunreimuižas-Jaunzemi

0,00

1,29

1,29

D

4.

7404 Kalnceļi-Melbārži-Rasas

0,00

1,17

1,17

D

5.

7405 Caunes-Steķi

0,00

2,57

2,57

D

6.

7406 Brenguļi-Kalna Eņķenieki

0,00

0,62

0,62

D

7.

7407 Jaunpeilēni-Jurēni

0,00

0,81

0,81

D

8.

7408 Bēvulēni-Steķi

0,00

3,20

3,20

C

9.

7409 Dz.stacija-Jauži

0,00

4,40

4,40

C

10

7409 Dz.stacija-Jauži

4,40

9,94

9,94

D

11.

7410 Dz.Stacija-Poči

0,00

4,01

4,01

D

12.

7411 Skola-Aizvēji

0,00

1,19

1,19

C

13.

7412 Skola-Jauncirceņi

0,00

4,93

4,93

D

14.

7413 Baloži-Sīļi

0,00

1,71

1,71

D

15.

7414 Skola-Aderkaši

0,00

4,68

4,68

D

16.

7415 Aderkaši-Lauri

0,00

3,73

3,73

D

17.

7416 Ezerēni-Oliņas

0,00

0,82

0,82

D

18.

7417 Aderkaši-Bērziņi

0,00

0,82

0,82

D

19.

7418 Lakstene-Stiprie

0,00

4,79

4,79

C

20.

7419Birznieki-Lejas Lācīši

0,00

1,19

1,19

D

21.

7420 Taurupe-Rožkalni

0,00

1,37

1,37

D

22.

7421 Vecdreimaņi-Plūduri

0,00

2,46

2,46

D

23.

7422 Cerības-Jaunkalvīši

0,00

0,88

0,88

D

 

 KOPĀ

 

54,74

 

 

 

 

 

Ielas

no km

līdz km

Posma garums km

Uzutrēšanas klase

1.

Bērzu iela

0,000

0,501

0,501

C

2.

Dārza iela

0,000

0,334

0,334

C

3.

Estrādes iela

0,000

0,406

0,406

C

4.

Liepu iela

0,000

0,103

0,103

C

5.

Parka iela

0,000

 0,345

0,345

C

6.

Skolas iela

0,000

0,540

0,540

C

 

KOPĀ

 

 

2,229