Ogres novada pašvaldības

PERSONAS DATU APSTRĀDES PRIVĀTUMA POLITIKA

1. Vispārīgie jautājumi

Personas datu apstrādes privātuma politikā (turpmāk – Politika) ir aprakstīta kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība, tās struktūrvienības, pagastu pārvaldes, pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības (turpmāk - Pašvaldība), apstrādā personas datus Pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei.

Pašvaldība apkopo un apstrādā personas datus, kas iegūti no fiziskas personas gan tiešā veidā, saņemot iesniegumus vai izmantojot Pašvaldības e-pakalpojumus, gan arī iegūstot tos no citiem avotiem, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem.

Politikas mērķis ir Pašvaldībā sniegt datu subjektam informāciju par datu apstrādes nolūku/mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu.

Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Pašvaldības teritorijas un iestāžu apmeklētājiem, iedzīvotājiem, pakalpojumu saņēmējiem, bijušajiem, esošajiem un iespējamajiem Pašvaldības darbiniekiem, piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Pašvaldību.

2. Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048472, juridiskā adrese - Brīvības iela 33, Ogre, LV - 5001, kā arī tās struktūrvienības, pagastu pārvaldes, pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību saraksts ir norādīts Pašvaldības nolikumā.

Sazināties ar Pašvaldību personas datu apstrādes jautājumos datu subjekts var: viesturs@grubesbirojs.lv, tālr. +371 67419000 (Viesturs Grūbe); raivis@grubesbirojs.lv, +371 67419000 (Raivis Grūbe).

3. Personas datu apstrādes nolūks/mērķis

Pašvaldība apstrādā personas datus tikai konkrētiem un nepieciešamiem mērķiem, balstoties uz noteiktiem tiesiskiem pamatiem tā, lai spētu izpildīt likumā “Par pašvaldībām” noteiktās autonomās funkcijas un uzdevumus, kā arī brīvprātīgi uzņemtās funkcijas un valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus. Jebkurā gadījumā Pašvaldība apstrādā personas datus tiktāl, cik to pieļauj konkrētais apstrādes mērķis.

Atsevišķos gadījumos Pašvaldība saglabā personas datus arhīvā, kā pierādījumus un materiālus vēsturiskiem, pētniecības un statistiskiem mērķiem, kā arī apstrādā personas datus, lai pasargātu datu subjektu no iespējamiem apdraudējumiem vai kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām.

4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Pašvaldība apstrādā personas datus, ievērojot šādus nosacījumus:

  • ar normatīvo aktu Pašvaldībai ir noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
  • Pašvaldības, datu subjekta un trešās personas likumīgās intereses nodrošināšana;
  • līguma noslēgšana vai izpilde, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts vai pasākumu veikšana pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  • lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, t.i., dzīvību un veselību;
  • ir saņemta datu subjekta pierādāma piekrišana.

Ja datu subjekts vēlēsies atsaukt savu sniegto piekrišanu, viņš to varēs atsaukt jebkurā brīdī, kontaktējoties ar Pašvaldības attiecīgo iestādi vai struktūrvienību, kurai iepriekš būs sniedzis savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas laikā, kad piekrišana bija spēkā, kā arī nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, ko veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

5.  Personas datu saņēmēju kategorijas

Lai efektīvi sniegtu pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, Pašvaldība apmainās ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un Pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas Pašvaldības vārdā sniedz pakalpojumus.

Sniedzot savus personas datus vienai struktūrvienībai vai iestādei, tie var tikt nodoti citām Pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm, ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi nepieciešams, lai Pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.

Pašvaldībā ir šādas personas datu saņēmēju kategorijas: 

  • datu pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki;
  • datu subjekts;
  • valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos;
  • pašvaldības funkciju izpildei nolīgts ārpakalpojuma veicējs.

6. Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Personas dati tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā.

7.  Personas datu saglabāšana un datu subjekta tiesība

Pašvaldība saglabās personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu paredz tiesību akti. Laika periods, cik ilgi Pašvaldība saglabās personas datus, ir atkarīgs no tā, kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīvu likumu.

Datu subjektam ir tiesības tikt informētam par to, kāpēc Pašvaldība apstrādā un izmanto tā personas datus, kā arī, kādus personas datus Pašvaldība glabā par viņu. Šo informāciju Pašvaldība sniedz bez maksas viena mēneša laikā no rakstveida pieprasījuma saņemšanas.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem, to labošanu vai papildināšanu, dzēšanu (Pašvaldība ne vienmēr varēs izpildīt šo lūgumu, piemēram, ja Pašvaldībai būs pienākums saglabāt informāciju), apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret to apstrādi normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Datu labošanas, dzēšanas, ierobežošanas, pārtraukšanas vai pārnesamības gadījumā ir iespējama pakalpojumu vai procesu apturēšana neatgriezeniskā veidā. Izvēloties saņemt informāciju par iesniedzēju attālināti, piemēram, pa pastu, e-pastu, uz citu adresātu vai tml., iesniedzējs ir atbildīgs par izvēlētā veida drošumu.

8.  Automatizēta lēmumu pieņemšana

Pašvaldība neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu personas datu apstrādei.

9.  Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Pašvaldība un tās iestādes savās mājaslapās var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami mājaslapās.

Pašvaldības un tās iestāžu mājaslapās var ievietot saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuriem Pašvaldība nenes atbildību.

Ogres novada pašvaldības mājaslapas vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi, kvalitāti un nodrošinātu tās teicamu darbību. Mēs neesam atbildīgi par citu mājaslapu saturu vai privātuma praksi. Jebkādas citas ārējas saites ar citām Web lapām kā tādām ir skaidri identificētas.

Sīkdatne („cookies”) ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un saglabāta Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē mājaslapas vietnes apmeklēšanās laikā un ko mājaslapas vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni un ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Papildu informāciju par sīkdatnēm varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Ogres novada pašvaldības mājaslapa nevāc nekādus jūsu personas datus šajā lapā, neskaitot to informāciju, kuru jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums uz e-pastu). Jebkura informāciju, kuru jūs sniegsiet šādā veidā, nav pieejama trešajām personām un Ogres novada pašvaldības mājaslapa to izmanto tikai tiem mērķiem, kādiem šo informāciju sniedzāt.

Apmeklējot mūsu mājaslapas vietni, piekrītat, ka mēs uzkrājam un izmantojam jūsu ierīcē saglabātās sīkdatnes. Ja vēlaties, varat arī sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Informāciju, kā to izdarīt, varat izlasīt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Ogres novada pašvaldības mājaslapas vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes ar šādiem glabāšanas termiņiem:

Nosaukums Domēns Izmantošanas laiks Veids Apraksts
PHPSESSID ogresnovads.lv Kamēr ir atvērts interneta pārlūks ar ogresnovads.lv mājas lapu. HTTP Cookie Apmeklējuma sīkdatne. Sīkdatne atpazīst jūsu unikālo sesiju vietnes izmantošanas laikā.
_ga ogresnovads.lv 2 gadi HTTP Cookie Google Analytics sīkdatnes, kuras paredzēta lietotāju uzvedības izsekošanai tīmekļa vietnēs. Palīdz atšķirt tīmekļa vietnes apmeklētājus, kā arī uzlabot tīmekļa vietnes satura kvalitāti.
_gat ogresnovads.lv 1 minūte HTTP Cookie Google Analytics sīkdatnes, kuras paredzēta lietotāju uzvedības izsekošanai tīmekļa vietnēs. Palīdz atšķirt tīmekļa vietnes apmeklētājus, kā arī uzlabot tīmekļa vietnes satura kvalitāti.
_gid ogresnovads.lv 1 diena HTTP Cookie Google Analytics sīkdatnes, kuras paredzēta lietotāju uzvedības izsekošanai tīmekļa vietnēs. Palīdz atšķirt tīmekļa vietnes apmeklētājus, kā arī uzlabot tīmekļa vietnes satura kvalitāti.

Informācija par Pārzini un Datu aizsardzības speciālistu:

Pārzinis ir Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000048472, juridiskā adrese - Brīvības iela 33, Ogre, LV – 5001, tālr. +371 65071160, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lv.

10.  Pašvaldībā notiekošo pasākumu norises dokumentēšanas kārtība

Pašvaldībā notiekošie pasākumi var tikt fotografēti un filmēti, lai informētu novada iedzīvotājus par notikumiem Pašvaldībā. Video un fotoattēlus Pašvaldība var izvietot tīmekļa vietnēs, kā arī sociālo tīklu profilos.

Informācija par pasākumu fotografēšanu un filmēšanu tiek norādīta pasākumu paziņojumos, nolikumos vai afišās. Filmēšana un fotografēšana var tikt veikta publiskās vietās, īpaši par to nebrīdinot, ja tas nepieciešams kādas aktivitātes vai notikuma atspoguļošanai. Pašvaldības darbinieks vai tās pilnvarots pārstāvis var tieši uzrunāt pasākumu dalībniekus sniegt intervijas vai viedokli par pasākuma norisi, lūdzot personīgu atļauju dalībnieku filmēšanai vai fotografēšanai. Piekrišanas gadījumā, iegūtos datus var publiskot. Atsevišķos gadījumos piekrišanu var lūgt noformēt rakstiski. Pašvaldība var pieprasīt fotoattēlu vai videoierakstu saņemšanu arī no citu pasākumu organizatoriem Pašvaldības administratīvajā teritorijā, tomēr šādā gadījumā pasākuma organizatoram patstāvīgi jāveic visas iepriekš minētās darbības.

11. Fotografēšana un filmēšana izglītības iestādēs

Par izglītojamo, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu,  fotogrāfiju  un videoierakstu publiskošanu Pašvaldības izglītības iestādes reizi gadā vai atsevišķos gadījumos pirms pasākuma lūdz to likumisko pārstāvju rakstisku piekrišanu. Piekrišanas gadījumā iegūtos materiālus var publiskot Pašvaldības un tās izglītības iestāžu izdevumos, tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu profilos. Fotografējot deju kolektīvus, korus, sporta komandas, Pašvaldība var publiskot iegūtos materiālus, neprasot personu vai vecāku piekrišanu, ja attēls vai videoieraksts neattiecas uz konkrētu datu subjektu, bet gan uz kolektīvu, kori vai komandu kopumā. Ja vienā pasākumā piedalās vairāku izglītības iestāžu izglītojamie, atļauju saņemšanu fotogrāfiju un videoierakstu iegūšanai un publicēšanai nodrošina katra izglītības iestāde.

Uz izglītības iestāžu rīkoto pasākumu afišām tiek norādīta informācija, ka, apmeklējot pasākumu, apmeklētāji ir informēti un piekrīt pasākuma fotografēšanai un/vai filmēšanai.

12. Videonovērošana Pašvaldībā

Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai Pašvaldības administratīvajā teritorijā un tās iestādēs var tikt veikta videonovērošana. Videonovērošanas mērķis ir Pašvaldības darbinieku un apmeklētāju drošības nodrošināšana, īpašuma aizsardzība, sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšana, noziedzīgu nodarījumu prevencija, novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzība, cilvēku un transporta plūsmu kontrole.

Tiesiskais pamats videonovērošanai ir Pašvaldības leģitīmās intereses - lai realizētu no likuma izrietošas Pašvaldības leģitīmās intereses: Pašvaldības ēku un īpašumu aizsardzība; Pašvaldības darbinieku un apmeklētāju drošība; sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšana; noziedzīgu nodarījumu un administratīvu pārkāpumu atklāšana.

Videonovērošanu Pašvaldībā veic, izmantojot stacionāras un mobilās videokameras.

Atkarībā no situācijas Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības, kas veic videonovērošanu, personas datu saņēmēji var būt personas, kuras veic apsardzes funkcijas; personas, kuras tehniski apkalpo videonovērošanas sistēmu; ārējos normatīvajos aktos norādītās personas, ja tās iesniedz pieprasījumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs leģitīmās intereses.

Par video novērošanu brīdina ar informatīvo zīmi, to izvietojot visās vietās pirms personu iekļūšanas videonovērošanas zonā, kurā redzams videokameras attēls uz balta fona, ko apņem sarkana robežlīnija vienādmalu trīsstūra formā. Zem tā norāda videonovērošanas mērķi, pārziņa nosaukumu, adresi un kontakttālruni. Videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

Videonovērošanas ierakstus Pašvaldības struktūrvienības glabā ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

13. Pašvaldības komiteju un domes sēžu tiešsaistes pārraides

Lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību, Pašvaldības komiteju un domes sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē internetā, vēlāk tās ir pieejamas Pašvaldības mājaslapā. Šajās tiešsaistes pārraidēs tiek fiksēti tikai Pašvaldības domes deputāti un Pašvaldības darbinieki, kad tie sanāksmēs runā un debatē, kā arī atsevišķos gadījumos uzaicinātās personas, kuras ziņo par konkrētu lēmumprojektu vai projektu.

14.  Datu aizsardzības pārkāpums

Pašvaldības struktūrvienība nodrošinās datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību aktiem un datu subjektu iebildumu gadījumā veiks lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, datu subjektam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā, un ziņot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

Ja datu subjekts vēlas iesniegt sūdzību vai sniegt iebildumus par to, kā Pašvaldība apstrādā personas datus, persona var rakstīt konkrētai Pašvaldības struktūrvienībai vai konkrētai iestādei. Ja datu subjekts joprojām nav apmierināts ar to, kā Pašvaldība izskata sūdzību un/vai atbild uz sūdzību, datu subjektam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā Blaumaņa ielā 11/13-11, Rīgā, LV-1011, tālr. +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.