Ogres novadā īpaša uzmanība tiek pievērsta pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanai un sagatavošanai pamatizglītības ieguvei. Ogres novadā vecākiem ir plašas pirmsskolas izglītības izvēles iespējas, jo to nodrošina 8 vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes. Ogres pilsētā ir 6 pirmsskolas izglītības iestādes: Cīrulītis, Dzīpariņš, Saulīte, Zelta sietiņš, Strautiņš, Riekstiņš, Ogres novada pagastos ir 2 pirmsskolas izglītības iestādes: Ogresgalā - Ābelīte, Madlienā - Taurenītis. Pārējos pagastos pirmsskolas izglītība tiek nodrošināta pirmsskolas grupās vispārējās izglītības iestādēs un to filiālēs.

Ogres novada pirmsskolas izglītības iestādēs izglītības programmas tiek īstenotas latviešu valodā, vienā iestādē - Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte tiek īstenotas arī pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmas. Ogres V

Ogres novadā divas pirmsskolas izglītības iestādes (Zelta sietiņš, Taurenītis) piedāvā speciālās izglītības programmas. Ogres pilsētā pirmsskolas izglītības iestādē Saulīte darbojas Konsultatīvais centrs, kurā tiek sniegta metodiska palīdzība vecākiem, kuru bērni dažādu iemeslu dēļ neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.

Izglītojamo skaits un izglītības programmas Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (uz 01.09.2020.)

Nr. p.k.

Izglītības iestāde Bērnu skaits vecumā līdz 5 gadu vecumam Bērnu skaits vecumā 5 gadi un vairāk Izglītojamo skaits pirmsskolā kopā Izglītības programmas
1. Ogres VPII Cīrulītis

167

149 316 Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
2. Ogres VPII Strautiņš

183

106 289 Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
3. Ogres VPII Saulīte

64

51

283

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

80 88 Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma (01011121)   
4. Ogres VPII Dzīpariņš 125 87  212

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

5. Ogres VPII Zelta sietiņš

103

78

210

Pirmsskolas izglītības programma (01011111) 

0 15 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)
0 14 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)
6. Ogres VPII Riekstiņš

101

 46  147 Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
7. Ogresgala VPII Ābelīte

60

50 110 Pirmsskolas izglītības programma (01011111)   
8. Madlienas VPII Taurenītis

71

39

115

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)  

2 3 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511) 
9. Suntažu vidusskola

39

36

113

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)

  Lauberes filiāle 27 11 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
10. Taurupes pamatskola

4

6 41 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
  Mazozolu filiāle 10 6 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
  Meņģeles filiāle 12 3 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
11. Ķeipenes pamatskola 21 19 40 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)
  KOPĀ

1122

796 1918