Kontakti

aldagrasina [at] inbox.lv

Birzgales pensionāru biedrība "Viršu laiks" darbību uzsākusi 2016. gada aprīlī.

Biedrības mērķi:

 • Birzgales pensionāru aktivizēšana, problēmu risināšana un interešu apmierināšana;
 • Pensionāru izglītošana sociālajos, cilvēktiesību un citos jautājumos;
 • Dažādu pasākumu organizēšana un pensionāru iesaistīšana sabiedrības dzīvē;
 • Veicināt savstarpēju saskarsmi veselīga dzīvesveida aktivizēšanai, pilnveidošanai un popularizēšanai;
 • Veicināt sadarbību ar Ķeguma novada pašvaldību, dažādām valsts pārvaldes institūcijām un citām nevalstiskām organizācijām.

Biedrībā var iestāties jebkurš rīcībspējīgs pensionārs, kurš atzīst Birzgales pensionāru biedrības statūtus un uzdevumus.

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā par to paziņojot valdei.

Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

 • Piedalīties Biedrības pārvaldē;
 • Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
 • Piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

Biedrības biedru pienākumi:

 • Ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
 • Regulāri maksāt biedra naudu;
 • Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;
 • Augsti turēt savas biedrības godu, nepieļaut rīcību, kas grauj biedrības godu un prestižu sabiedrībā.

Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi mēnesī 2 EUR apmērā.

Birzgales pensionāru biedrības „Viršu laiks” valdes locekļu saraksts

1.valdes priekšsēdētāja - Alda Grašiņa
2.valdes priekšsēdētāja vietniece – Anna Čūdere
3.valdes loceklis – Ināra Sergejeva
4.valdes loceklis – Ilze Zabarovska
5.valdes loceklis – Mirdza Safranova