SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments

12/2021

Ogres novada pašvaldības nolikums

02.07.2021