Nodaļas

Birzgales VPVKAC

birzgale [at] pakalpojumucentri.lv

Ikšķiles VPVKAC

ikskile [at] pakalpojumucentri.lv

Lielvārdes VPVKAC

lielvarde [at] pakalpojumucentri.lv

Rembates VPVKAC

rembate [at] pakalpojumucentri.lv

Lai iedzīvotāji pašvaldības un valsts pakalpojumus varētu saņemt ātri un ērti, Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir izveidoti seši valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC),  kuros iedzīvotājiem ir iespēja vienkopus pieteikt Ogres novada pašvaldības pakalpojumus, kā arī atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus. Ar VPVKAC darbinieka palīdzību un atbalstu iedzīvotāji var pieteikt visus valsts pārvaldes portālā https://www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus, kā arī atsevišķus pakalpojumus papīra formā.

VPVKAC sniegtie pakalpojumi ir šādi: