Kontakti

maira.liduma [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Keguma prospekts 4, Ķegums, Ogres novads, LV-5020
Semper novus

Biedrība apvieno mērķtiecīgus, enerģiskus un dziedāt gribošus cilvēkus. Biedrības pirmsākumi meklējami Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, kur divu gadu laikā kora kolektīvs sevi pierādīja kā spēcīgu kori, izcīnot iespēju piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Pēc šī lielā notikuma skolas absolventi izteica vēlmi turpināt dziedāt korī. Tad arī dzima ideja par Ķeguma kori – kolektīvu, kas apvienotu dziedāt gribošos cilvēkus no Ķeguma novada (un ne tikai). 2013. gada 7. septembrī pirmo reizi Ķeguma Tautas namā tikās jaunieši, kuri atsaucās aicinājumam dziedāt Ķeguma jauktajā korī. Lai arī kora sastāvs ir mainījies, katrs kora dalībnieks ir spilgta personība, kas padara šo kori unikālu. Laikam ejot radās nepieciešamība administrēt kora finanšu līdzekļus un radīt juridisku formu, kurā kora dalībnieki spētu piesaistīt finanšu līdzekļus realizējot projektus. 2015.gada 11.novembrī dibināta Ķeguma jauktā kora “Lins” biedrība “Semper Novus”, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “Vienmēr jauni”.

Biedrības mērķi:
1. sniegt paliekošu ieguldījumu Latvijas koru un ansambļu kultūras attīstībā, Dziesmu svētku kustībā, piedalīties Ķeguma novada, Latvijas un pasaules kultūras un sabiedriskās dzīves attīstībā.
2. Iesaistīt jauniešus koru un ansambļu kustībā, veicinot personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, izglītības un kultūras jomā - vietējā. valsts un starptautiskā mēroga.
3. Veicināt Ķeguma novada atpazīstamību.


Biedru skaits - 45

Sadarbības partneri: 

Biedrība sadarbojas ar Ķeguma novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem, iesaistoties un aicinot iesaistīties pasākumos; kultūras dzīves organizatoriem, piedaloties pasākumos un atbalstot to norisi; Latvijas Nacionālo kultūras centru vismaz reizi gadā piedaloties centra organizētā Latvijas un/vai starptautiska mēroga pasākumā.

 

Kontaktinformācija:
Biedrība "Semper Novus"
40008244293
Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ogres novads LV-5020
rolands.kirpis@gmail.com
maira.liduma@inbox.lv

Bankas rekvizīti:
„Swedbank” AS
HABALV22
LV69 HABA 0551 0468 3415 8

Valdes locekļi:

Maira Līduma, 26123372, maira.liduma@inbox.lv;

Rolands Ķirpis, 26148376, rolands.kirpis@gmail.com;

Zane Zemniece, zanezemniece@gmail.com