Atrašanās vieta

Nākotnes iela 4, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV - 5041

Darbinieki

Vineta Aboltina

Vineta Āboltiņa

Ogresgala pamatskolas direktore
vineta.aboltina [at] ogresnovads.lv

Anita Gutāne

Ogresgala pamatskolas direktores vietniece
ogrgalskola [at] ogresnovads.lv
Ogresgala pamatskola

 

1869.gadā Ogresgalā "Kārļos” tika dibināta pirmā skoliņa, ko cēlis Lielvārdes pagasts. Pirmā pasaules kara laikā vācieši skolas namu nodedzināja, bet, pateicoties izglītības iestādes kaimiņa K. Rozīša nesavtīgajai rīcībai un sakariem, ēka ātri tika atjaunota. 1921.gada Ziemassvētkos iesvētīja jauno divstāvu skolas namu. Padomju okupācijas laika sākumā skola pārtapa Ogresgala septiņgadīgajā skolā. 1944.gada augustā skolas telpas ieņēma un izdemolēja vācu karaspēka vienības, septiņgadīgā skola pārtapa četrgadīgajā, tad trīsklasīgā sākumskola, kas pastāvēja līdz 1978.gadam, kad to slēdza.

Par to, ka Ogresgalā skola ir jāatjauno, 1985. gadā iestājās Ogres Dārzkopības izmēģinājumu stacijas direktors Kārlis Strazdiņš un pirmā skolas pārzine Aija Zepa, kuriem bija arī daudzi atbalstītāji. Iniciatīva atmaksājās, tika atvērtas pirmās klases. 1986. gadā nodēvēta par Ogresgala astoņgadīgo skolu.

Ogresgala pamatskola pašreizējā izskatā durvis vēra 2000.gada 1.septembrī. Jau daudzus gadus skola ir «Baltijas jūras projekta» dalībniece. Kopš 2007.gada pie Ogresgala pamatskolas plīvo Zaļais karogs, un mācību iestāde godam nopelnījusi Ekoskolas titulu.

Ogresgala pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-9.klase) izglītības programma (21011111);

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811).