Atrašanās vieta

Nākotnes iela 4, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV - 5041

Darbinieki

Vineta Aboltina

Vineta Āboltiņa

Ogresgala pamatskolas direktore
vineta.aboltina [at] ogresnovads.lv

Anita Gutāne

Ogresgala pamatskolas direktores vietniece
ogrgalskola [at] ogresnovads.lv
Ogresgala pamatskola

 Ogresgala pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības pirmā posma (1.-9.klase) izglītības programma (21011111);

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611);

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811).