Amatu saimes

Ogres novada pašvaldības administrācija

(01.01.2014.)

Amata nosaukums

Amatu skaits

Amata saime

Amata saimes līmenis

Mēnešalgas  likme EUR
        no līdz
Izpilddirektors 1 1 IVE 1283 2441

Izpilddirektora vietnieks – Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājs

1

1

IVB2

970

2353

Izpilddirektora palīgs

1

1

IIB

465

1647

Priekšsēdētāja padomnieks

1

25

II

390

1382

Personāla vadītājs

1

30

IVC

465

1647

Personāla speciālists

1

30

IVB

390

1382

Darba aizsardzības speciālists

1

6

IV

390

1382

Iekšējais auditors

1

15

IV

390

1382

Kultūras pasākumu organizators

1

33

IV

360

1174

Datorsistēmu un datortīklu administrators

1

19.5

IV

465

1647

Datortehniķis

2

19.5

III

360

1174

Sabiedrisko atticību nodaļas vadītājs

1

1

IIB

465

1647

Preses sekretārs

1

24

III

360

1174

Pašvaldības portāla redaktors

1

19.1

II

350

994

Iepirkuma nodaļas vadītājs

1

1

IIB

465

1647

Konsultants iepirkuma speciālists

3

2

IV

390

1382

Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs

1

1

IIB

465

1647

Vadītāja vietnieks

1

1

I

390

1382

Atbildīgais sekretārs

2

35

II

350

994

Pašvaldības sekretārs

1

17

II

350

994

Sekretārs

1

38

III

339

788

Arhīva pārzinis

1

18.1

III

350

994

Kopētājs

1

13

III

329

548

Juridiskās nodaļas vadītājs

1

21

VA

465

1647

Vadītāja vietnieks

1

21

IV

390

1382

Jurists

2

21

IV

390

1382

Komunālās nodaļas vadītājs

1

1

IIB

465

1647

Vadītāja vietnieks- ēku būvinženieris

1

20

IV

465

1647

Ēku būvinženieris

1

20

IV

465

1647

Būvinženieris

1

20

III

360

1174

Komunālo jautājumu inženieris

1

20

III

360

1174

Vides speciālists

1

26.3

IV

390

1382

Ekonomists

1

12.1

IIC

360

1174

Komunālo jautājumu speciālists

1

35

II

350

994

Kapsētas pārzinis (Ogre)

1

3

IIA

334

700

Kapsētas uzraugs (Ogresgals 0.5, Ciemupe 0.5)

1

3

IA

320

363

Attīstības nodaļas vadītājs

1

32

IIIB

465

1647

Vadītāja vietnieks- projektu vadītājs

1

32

IIIA

390

1382

Projektu vadītājs

2

32

IIIA

390

1382

Projektu vadītājs – uzņēmējdarbības speciālists

1

32

IIIA

390

1382

Projektu vadītājs – lauku attīstības speciālists

1

32

IIIA

390

1382

Finansists – projektu vadītājs

1

32

IIC

360

1174

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

1

1

IIB

465

1647

Vadītāja vietnieks - vecākais inspektors

1

46

II

360

1174

Inspektors

1

46

I

339

788

Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājs

1

1

IIB

465

1647

Vadītāja vietnieks

1

12.3

IV

390

1382

Finanšu ekonomists

1

12.3

IV

390

1382

Nodokļu administrators

2

26.3

IV

390

1382

Centralizētās grāmatvedības galvenais grāmatvedis

1

1

IIB

465

1647

Galvenā grāmatveža vietnieks-finansists

1

14

IV

390

1382

Vecākais grāmatvedis

4

14

IIIB

360

1174

Grāmatvedis

4

14

IIIA

350

994

Grāmatvedis

0.8

14

II

344

874

Materiālu uzskaites grāmatvedis

4

14

IIIA

350

994

Saimniecības pārzinis

1

3

IV

390

1382

Ēkas dežurants

3

13

IB

323

420

Automobiļa vadītājs

2

41

II

334

700

Autobusa vadītājs

1

41

III

339

788

Galdnieks

1

13

III

329

548

Automehāniķis

1

41

II

334

700

Remontatslēdznieks

1

2

I

332

620

Apkopējs

0.5

13

IA

320

363

Būvvaldes vadītājs

1

1

IIB

465

1647

Būvvaldes vadītāja vietnieks

1

51

IV

465

1647

Arhitekts

1

51

III

360

1174

Būvinspektors

2

51

IV

465

1647

Teritorijas plānotājs

1

51

IV

465

1647

Zemes ierīcības inženieris

2

51

III

360

1174

Būvvaldes speciālistu palīgs

1

35

II

350

994

Sekretārs

1

18.1

II

344

874

Galvenais mākslinieks

0.5

51

III

360

1174

Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs

1

1

IIB

465

1647

Vispārējās izglītības speciālists

1

29

III

390

1382

Pirmskolas izglītības speciālists

0.5

29

II

360

1174

Izglītības metodiķis jaunatnes un mūžiglītības jautājumos

1

29

II

360

1174

Izglītības darba metodiķis

1

29

II

360

1174

Sporta speciālists

1

48

III

360

1174

Finanšu ekonomists

0.5

12.3

II

350

994

Autobusa vadītājs

1

41

III

339

788

Sētnieks

1

13

IA

320

363

Apkopējs

2

13

IA

320

363