Kontakti

info [at] ogresnamsaimnieks.lv

Atrašanās vieta

Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001
SIA "Ogres Namsaimnieks"

Avārijas dienests (diennakts), tālr. +371 65022261

Mājas lapa: http://www.ogresnamsaimnieks.lv

SIA “Ogres Namsaimnieks” struktūrā ietilpst Finanšu nodaļa, Juridiskā un iepirkumu nodaļa, Avārijas dienests, Siltumapgādes nodaļa, Ēku inženiertīklu nodaļa, Teritorijas uzkopšanas nodaļa, Remontu nodaļa, Administratīvais departaments.

REKVIZĪTI

SIA “Ogres namsaimnieks”
Juridiskā adrese – Mālkalnes pr.3, Ogre, LV- 5001
Reģistrācijas Nr. 40103941081
Bankas un kontu numuri:
SEB banka, konts LV49UNLA0050023459710
CITADELE, konts LV26PARX0017089555555
Swedbank, konts LV50HABA0551045291909

Lietvede tālr.: +371 65049100

26.07.2018.

27.02.2018.

Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Labs nams”, reģ. Nr. 40103941081, juridiska adrese: Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 izsludina iepirkuma procedūru iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūvei Ogrē” (identifikācijas numurs Nr. SIALN2018/1 KF). Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

ES logo

 

 

 

 

Kontaktpersona - SIA “Labs nams” valdes loceklis Kaspars Grīnbergs, tālr.: +371 26148875,
e-pasts: kaspars.grinbergs@ogresnamsaimnieks.lv

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms - iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi centralizēto pārvades un sadales siltumtīklu pārbūvei Ogrē”, identifikācijas numurs Nr. SIALN2018/1 KF

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.ogresnovads.lv/

Kandidātiem un Pretendentiem ir iespēja iepazīties personiski iepazīties ar Iepirkuma procedūras dokumentiem no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai Ogres novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labs nams" telpās Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001 iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu. Kandidātiem un Pretendentiem ir iespējams veikt objektu apsekošanu, par laiku iepriekš vienojoties ar kontaktpersonu.

Pieteikums Iepirkuma 1. kārtā jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 29. martam, plkst. 14.00, Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001, personīgi (darba dienās no plkst. 08.00 līdz 17.00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.

Gada pārskati 

 

 

 

Darbinieki

Kaspars Grīnbergs

Valdes loceklis
kaspars.grinbergs [at] ogresnamsaimnieks.lv

Ritvars Cinītis

Administratīvā departamenta vadītājs
ritvars.cinitis [at] ogresnamsaimnieks.lv

Mārtiņš Kaiva

Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājs
martins.kaiva [at] ogresnamsaimnieks.lv

Normunds Lapiņš

Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītājs
normunds.lapins [at] ogresnamsaimnieks.lv

Elīna Pičugina

Finanšu nodaļas vadītāja
elina.picugina [at] ogresnamsaimnieks.lv

Sanita Zīverte

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja
sanita.ziverte [at] ogresnamsaimnieks.lv

Baiba Liepa

Remontu nodaļas vadītāja
baiba.liepa [at] ogresnamsaimnieks.lv

Guna Ornicāne

Klientu apkalpošanas speciāliste
guna.ornicane [at] ogresnamsaimnieks.lv

Līga Puriņa

Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja
liga.purina [at] ogresnamsaimnieks.lv

Igors Minovs

Siltumapgādes nodaļas vadītājs
igors.minovs [at] ogresnamsaimnieks.lv