Kontakti

kegums.biblioteka [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Skolas iela 6, Ķegums, Ogres novads, LV-5020

Ķeguma pilsētas bibliotēkas Bērnu nodaļas T.: +371 27362626

Ķeguma pilsētas bibliotēkas Pieaugušo nodaļas T.+371  6503842

 

Lasītājiem piedāvā:

Bezmaksas pakalpojumus:

Daiļliteratūru
Nozaru, uzziņu literatūru
Jaunāko periodiku (avīzes, žurnāli)
SBA pakalpojumus  (starpbibliotēku abonements)
Tematiskās un novadpētniecības mapes
Datoru un interneta izmantošanu
Elektroniskās bezmaksas datu bāzes: Letonika un News

Maksas pakalpojumus:

Printēšanu
Kopēšanu
Skenēšanu
Laminēšanu
Dokumentu iešūšanu ar spirāli

BIBLIOTĒKAS VĒSTURE

Ķeguma bibliotēka dibināta 1948.gadā. Līdz 1974.gadam tā atrodas Ķeguma tautas namā. 1974.gadā tiek izveidota atsevišķa Bērnu bibliotēka, kura uzsāk darbu līdzšinējās Ķeguma bibliotēkas telpās. Savukārt pilsētas (toreiz ciemata) bibliotēka pārceļas uz jaunuzcelto ciemata izpildkomitejas (tagad novada domes) ēku un darbojas tur līdz 2001.gadam.

2001.gadā Ķeguma novadā uz vecās skolas pamatiem tiek uzcelta jauna, īpaši bibliotēkas vajadzībām piemērota ēka ar kopējo telpu platību 500m2. Šajā gadā notiek bibliotēku reorganizācija, kuras rezultātā, apvienojoties pilsētas un bērnu bibliotēkām, izveidojas Ķeguma pilsētas bibliotēka ar bērnu nodaļu.

2001.gada 15.augustā jaunā bibliotēkas ēka ver durvis lasītājiem.

2006.gada 12.decembrī Ķeguma novada bibliotēka tika akreditēta un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. (Apliecība Nr.43).

2010.gada janvārī tika veikta novada bibliotēku reorganizācija un izveidota Ķeguma novada bibliotēka ar filiālēm Tomē un Rembatē.

No 2013.gadā februāra, ņemot vērā Bibliotēku padomes ieteikumu, ir Ķeguma novada bibliotēka ar divām teritoriālajām struktūrvienībām: Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka un Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēka

Bibliotēkā ir pieaugušo nodaļa, bērnu nodaļa un interneta lasītava.


Bibliotēkas telpās darbojas:
sabiedriskā organizācija - sieviešu klubs "Ķeguma Saulespuķes";
sabiedriskā organizācija - grāmatu draugu klubs "Doma".

Ķeguma pilsētas bibliotēkas darba laiks:

  • Pirmdiena 10:00 - 19:00
  • Otrdiena 10:00 - 18:00
  • Trešdiena 10:00 - 18:00
  • Ceturtdiena 10:00 - 18:00
  • Piektdiena 10:00 - 17:00
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts