Kontakti

mazozolusk [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

„Jaunā skola”, Līčupe, Mazozolu pagasts, Ogres novads LV-5065

Vadītāja Vera Gruzniņa

Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle

Pašā Latvijas ģeogrāfiskajā viducī, Latvijas augstākā kalna GAIZIŅA rietumu pakājē, lielu mežu ieskauts, līkumotās OGRES upes krastā, atrodas Ogres novada  attālākais pagasts - MAZOZOLI.

Ogres novada kartē Mazozolu pagasts meklējams ZA daļā uz robežas ar MEŅĢELES un TAURUPES pagastiem, kā arī ar CĒSU un MADONAS bijušajiem rajoniem.

Lielākās apdzīvotās vietas- BRAKI, MAZOZOLI un OGRESMUIŽA. Attālums līdz Rīgai- 86 km, līdz Ogrei- 57 km. Platība 100,7 km2, iedzīvotāju skaits ap 600.

Izglītības vēsture šajā apvidū aizsākusies 1775. gadā, kad tiek dibināta Ogres draudzes skola, kuru vadījis draudzes ērģelnieks G. Rubīns.

No 1870.- 1877. gadam tajā pašā ēkā pastāvējusi G.Rubīna meitas – A. Rubīnas privātskola.

1874. gadā tika uzcelta OGRES četru klašu pamatskola, kura pārbūvēta 1924. gadā kā OGRES sešu klašu pamatskola. Skola bijusi pati skaistākā visā Cēsu apriņķī. Tā izpostīta 1945. gadā aviācijas uzlidojuma laikā.

Pēc kara skola atradusies “Burtnieku” un “Stūrīšu” mājās, bet no 1952.- 1999. gadam bijušajā pagastnamā “Vecogre”.

1999. gada 1. septembrī ekspluatācijā tiek nodota jaunceltne pagasta centrā pie bijušā bērnudārza, kuras celtniecībā finansiālu palīdzību sniedz katoļu draudze no Holandes Oldenzaales pilsētas.

Mazozolu skolas pedagogi 2009./2010. mācību gadā

 Filiāles piedāvājumi:

  • Skola iekārtota jaunuzceltā skolas ēkā un atrodas skaistā vietā, par ko allaž ir priecājušies mūsu viesi. Skaisti dabas skati paveras gan pagasta centrā , gan mazās Līčupītes un līkumotās Ogres upes krastos. Skolas atrašanās vieta uzskatāma kā audzinošs faktors mūsu audzēkņiem- katru gadu apkārtējās vides sakopšanā aktīvi piedalās gan skolas kolektīvs, gan skolēni.
  • Kā īpašu uzskatām arī skolas sadarbības vidi- esam maza skoliņa, kurā ir neliels skolēnu skaits klasēs, līdz ar to spējam uzturēt labas savstarpējas attiecības klasēs, katrs skolēns ir ievērots, un viņa vajadzības apmierinātas. Praktiski visi skolas audzēkņi tiek iesaistīti skolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā, sniedzot pirmās organizatoru un vadītāju prasmes.
  • Skolā ir jauka pirmsskolas grupiņa - pašu rokām telpas ir iekārtotas gaumīgi un atbilstoši bērnu vajadzībām, tām ir atbilstoša materiālā bāze gan sižeta- lomu, gan didaktiskajām, gan celtniecības un konstruēšanas, gan intelektuālajām rotaļām.
  • Skola saviem audzēkņiem piedāvā dažādas interešu izglītības iespējas, tai skaitā arī netradicionālas iespējas – vizuālās mākslas , dizaina, dramatisko, folkloras, deju pulciņu u.c.
  • Domājot par savu audzēkņu izaugsmi un konkurētspēju nākotnē, mēs piedāvājam papildus fakultatīvas nodarbības.
  • Skolas informātikas kabinets un skolas bibliotēka ar interneta pieslēgumu ir pieejami visiem mūsu audzēkņiem un viņu vecākiem arī pēc mācību stundu noslēguma.
  • 8. un 9.klasē skolēni tiek apmācīti prezentāciju veidošanā- prezentējot savus projektus, kā arī izmantojot skolas tehniskos līdzekļus (t.sk. interaktīvo tāfeli).