Kontakti

mazozolusk [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

„Jaunā skola”, Līčupe, Mazozolu pagasts, Ogres novads LV-5065

Darbinieki

Vera Gruzniņa

Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles vadītāja
mazozolusk [at] ogresnovads.lv
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle

Par Mazozolu pamatskolas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1874. gads, kad Mazozolos uzcelta Ogres sešu klašu pamatskola. Gan baznīca, gan šī skola iznīcināta kara pēdējā gadā. Pēc kara līdz 1952. gadam Ogres septiņgadīgā skola bija izvietota divās mājās – “Burtniekos” un “Stūrīšos”, kas atradās Ogresmuižas teritorijā. 1952. gadā skola pārcelta uz bijušā pagastnama ēku “Vecogre”, kur skola darbojās līdz pat 1999. gada septembrim. Šajā laikā skolai bijuši vairāki nosaukumi – līdz 1962. gadam Ogres septiņgadīgā skola, no 1962. līdz 1989. gadam – Oškalna astoņgadīgā skola,  no 1989. līdz 1994. gadam – Oškalna deviņgadīgā skola, no 1994. līdz 2011. gadam – Mazozolu pamatskola. Pēc skolu reorganizācijas no 2011. līdz 2013. gadam – Taurupes vidusskolas Mazozolu filiāle, šobrīd – Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle.

1999. gada 1. septembrī ekspluatācijā tika nodota jaunceltne pagasta centrā pie bijušā bērnudārza, kuras celtniecībā finansiālu palīdzību sniedz katoļu draudze no Holandes Oldenzaales pilsētas.

 Filiāles piedāvājumi:

  • Skola iekārtota jaunuzceltā skolas ēkā un atrodas skaistā vietā, par ko allaž ir priecājušies mūsu viesi. Skaisti dabas skati paveras gan pagasta centrā, gan mazās Līčupītes un līkumotās Ogres upes krastos. Skolas atrašanās vieta uzskatāma kā audzinošs faktors mūsu audzēkņiem- katru gadu apkārtējās vides sakopšanā aktīvi piedalās gan skolas kolektīvs, gan skolēni.
  • Kā īpašu uzskatām arī skolas sadarbības vidi- esam maza skoliņa, kurā ir neliels skolēnu skaits klasēs, līdz ar to spējam uzturēt labas savstarpējas attiecības klasēs, katrs skolēns ir ievērots, un viņa vajadzības apmierinātas. Praktiski visi skolas audzēkņi tiek iesaistīti skolas pasākumu organizēšanā un vadīšanā, sniedzot pirmās organizatoru un vadītāju prasmes.
  • Skolā ir jauka pirmsskolas grupiņa - pašu rokām telpas ir iekārtotas gaumīgi un atbilstoši bērnu vajadzībām, tām ir atbilstoša materiālā bāze gan sižeta- lomu, gan didaktiskajām, gan celtniecības un konstruēšanas, gan intelektuālajām rotaļām.
  • Skola saviem audzēkņiem piedāvā dažādas interešu izglītības iespējas, tai skaitā arī netradicionālas iespējas – vizuālās mākslas , dizaina, dramatisko, folkloras, deju pulciņu u.c.
  • Domājot par savu audzēkņu izaugsmi un konkurētspēju nākotnē, mēs piedāvājam papildus fakultatīvas nodarbības.
  • Skolas informātikas kabinets un skolas bibliotēka ar interneta pieslēgumu ir pieejami visiem mūsu audzēkņiem un viņu vecākiem arī pēc mācību stundu noslēguma.
  • 8. un 9.klasē skolēni tiek apmācīti prezentāciju veidošanā- prezentējot savus projektus, kā arī izmantojot skolas tehniskos līdzekļus (t.sk. interaktīvo tāfeli).