Kontakti

ikskilesdraudze [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Kalēju ielā 3, Ikšķilē, Ogres novadā, LV 5052
Ikšķiles luterāņu baznīca

Svētā Meinarda baznīca: Kalēju ielā 1, Ikšķilē, tālr. 65030328

Draudzes nams: Kalēju ielā 3, Ikšķilē, tālr.65036339

Draudzes mācītājs: Dzintars Laugalis, mob.26533041, tālr. 65036339; dzintarslaugalis@gmail.com

Draudzes priekšniece: Laila Vītola, tālr.29391518


Dievkalpojumi laiki:

  • Svētdienās plkst.10.00 ar Svēto vakarēdienu
  • Ceturtdienās plkst. 19.00 Dieva Vārda dievkalpojumi (sākot ar 17.septembri)

Mācītāja pieņemšanas laiki:

  • Otrdienās no plkst.17.00 līdz 19.00 (sākot ar 15.septembri)
  • Ceturtdienās no plkst.17.00 līdz 18.30
  • Svētdienās pēc Dievkalpojuma ~ plkst.12.00 līdz 13.00

Lūgšanas: Trešdienās no plkst.17.00 līdz 18.00

Svētdienas skola: Svētdienās dievkalpojumu laikā no plkst.10.00

Draudzes mājas lapa: www.ikskilesdraudze.lv

 

Draudzes vēsture:

1930. gadu sākumā draudze sava priekšnieka A.Jaunbērza vadībā nolemj neatjaunot 1.pasaules karā (1915) sagrauto 1185.gadā celto baznīcu (pārbūvēta 1879) Daugavas krastā, bet būvēt jaunu baznīcu Ikšķiles centrā, netālu no dzelzceļa. Tiek nopirkta zeme un izsludināts celtnes projekta konkurss. Tajā uzvar arhitekts Pauls Kundziņš.

1931. gada 28.jūnijā tiek ielikts baznīcas pamatakmens. Darbus vada Ogres būvuzņēmējs Jānis Stārķis. Celtniecība izmaksā 48000 latu. Šajā laikā draudze, kurā ir 400 locekļu, notur dievkalpojumus Tīnūžu muižas zālē.

1933.gada 12.novembrī baznīcas iesvētīšanā piedalās arhibīskaps Jānis Grīnbergs. Altāgleznas "Dod mums savu svētību, Jēzu!" (5,2m x 2,2m) autors ir ikšķilietis Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Jānis Kuga.

1934.gadā baznīcas tornī uzstāda Liepājas kara ostas darbnīcās izgatavoto zvanu ar uzrakstu "Skani mums rītos, skani svētvakaros!".

1935.gadā netālu no altāra ziemeļu pusē atklāj piemiņas plāksni 52 bojā gājušiem 1.pasaules kara un Latvijas atbrīvošanas cīņu upuriem - Ikšķiles draudzes locekļiem.

1938.gadā draudzē ir 1200 locekļi.

Pēc draudzes darbības pārtraukšanas 60.gadu vidū, baznīcas ēkā tiek ierīkota (1968) Valsts bibliotēkas grāmatu krātuve, kur tā atrodas līdz 1998.gada 5.novembrim.Altārglezna un rituāla trauki glabājas Rundāles pils muzejā.

1989.gada 16.februārī notiek draudzes darbības atjaunošanas kopsapulce.1991.gada 15.maijā draudze kā reliģiska organizācija tiek reģistrēta Tieslietu ministrijā. Dievkalpojumi notiek Ikšķiles kultūras biedrības namā.

1994.gada 11.jūlijā baznīcas ēku iekļauj valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā.

Kopš 1995.gada ziņas par draudzes dzīvi regulāri tiek atspoguļotas draudzes informatīvajā izdevumā "Ikšķiles Zvans".

1999.gada 24.decembrī draudze atgriežas baznīcas telpās.

2000.gada februārī ievēl jaunu draudzes padomi un valdi. Sākas baznīcas sakopšanas, remonta un restaurācijas darbi.3.martā arhibīskaps Jānis Vanags iesvēta baznīcas altāri.

2003.gada nogalē pilnībā atjaunots celtnes eksterjers. Turpinās darbi pie iekštelpu iekārtošanas un pilnveidošanas. Draudzē ir 350 locekļi. Mācītājs Didzis Stilve, draudzes priekšniece - Spodra Zirne, ērģelniece - Viktorija Ivanova.

2008.gada 8.septembrī iesvētīta Draudzes māja.