Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas laiku (saistošie noteikumi Nr. 30/2023; spēkā no 30.12.2023.)

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā (saistošie noteikumi Nr. 31/2023; spēkā no 08.03.2024.)

Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Ogres novadā (saistošie noteikumi Nr. 9/2024; spēkā no 09.04.2024.)

Par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu Ogres novadā (saistošie noteikumi Nr. 20/2022; spēkā no 17.08.2022.)

  

SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr. Nosaukums Spēkā no Dokuments

­­­6/2019

 

10/2020

 

18/2019

Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2019. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. 6/2019 "Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"

Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2019.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.6/2019 „Ogres novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

31.07.2019.

 

23.09.2020.

 

13.11.2019