Kontakti

lazdukalni22 [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

Ogre, Pavasara gatve 6
Lazdukalni 2000

Jau 20. gs. 80.-to gadu beigās sākās Ogres dendroloģiskā parka teritorijas attīrīšana no alkšņiem un cita pameža, to vietā stādot retus kokus un krūmus. 1992.gadā pilsētas deputāti ar savu lēmumu apliecināja, ka 6,1 ha platībā parks ir sabiedrībai svarīgs objekts. Pa šo laiku turpinājās parka attīstība, bet apsaimniekošanai un saudzīgas attieksmes pret dabu popularizēšanai 1998. gadā tika nodibināts Atklātais sabiedriskais fonds “Lazdukalni 2000”, kas 2005,gadā tas pārdēvēts par biedrību. Tā priekšsēdētājs Jānis Špakovskis bija parka idejas un darbu galvenais realizētājs. 

Parkā ir unikāls reljefs, augstkalna dīķis ar ūdensrozēm un zaļajām vardēm, 412 sugu koku un krūmu stādījumi, 100 pakāpienu monolītā betona kāpnes, akmeņi, izveidotās takas, skudru pūžņi, skatu tornis, kā arī tiek apsaimniekota 2,2 ha parkam pieguļošā purva teritorija. 2014. gadā ar Ogres novada pašvaldības domes lēmumu Lazdukalnu parkam  tiek piešķirts nosaukums "Jāņa un Benitas Špakovsku parks".

Biedrības mērķis  ir ekoloģisko, etnogrāfisko, kultūras un vispārcilvēcisko vērtību apzināšana, popularizēšana, izveidošana un saglabāšana, sabiedrības estētiskās izaugsmes veidošana, popularizējot saudzīgu attieksmi pret dabu. Biedrības „Lazdukalni 2000’’ darbība vērsta uz dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un atjaunošanu dabas dendroloģiskajā parkā “Lazdukalni” jeb "Špakovska parkā".