Kontakti

valdis.kalnins [at] outlook.lv

Atrašanās vieta

Liepu aleja 3, Ķegums, LV-5020
ķeguma luterāņu baznīca

Mācītājs Ingus Dāboliņš, ingus.dabolins@lelb.lv

Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst.9.00, bet katra mēneša pirmajā svētdienā plkst.16.00.

Draudzes priekšnieks Valdis Kalniņš, T. 29432872, valdis.kalnis@outlook.lv

Mājas lapa: http://www.lelb.lv/lv/?ct=draudzes_lv&fu=i&id=252

 

Ķeguma evaņģēliski luteriskā baznīca

2005. gadā tika iesvētīts baznīcas pamatakmens. Altāra galdu projektēja un veidoja pats draudzes mācītājs Ingus Dāboliņš, kura pirmā profesija ir dizaineris. 2015. gada 12. decembrī īstenojās Ķeguma ev. lut. draudzes sapnis – notika baznīcas iesvētīšanas dievkalpojums. To vadīja Latvijas ev. lut. baznīcas bīskaps P. Brūvers un Ķeguma ev. lut. draudzes mācītājs I. Dāboliņš. Arhitekts ir J.Pētersons.