Domes priekšsēdētājs

Egils Helmanis

Domes priekšsēdētājs
 • Pašvaldības administrācija

  Pašvaldības administrācija

  Egils Helmanis

  Domes priekšsēdētājs Kabinets: 203
  Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
  Visi kontakti
  • Kanceleja

   Kanceleja

   Ingūna Šubrovska

   Kancelejas vadītāja Kabinets: 306
   Visi kontakti
  • Komunikācijas nodaļa

   Komunikācijas nodaļa

   Nikolajs Sapožņikovs

   Nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs Kabinets: 219
   Visi kontakti
  • Dzimtsarakstu nodaļa

   Dzimtsarakstu nodaļa

   Vita Leimane

   Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
   Brīvības iela 35, Ogre, Ogres novads, LV-5001
   Visi kontakti
  • Attīstības un plānošanas nodaļa

   Attīstības un plānošanas nodaļa

   Aija Romanovska

   Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Kabinets: 208
   Visi kontakti
  • Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības nodaļa

   Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības nodaļa

   Juris Rudens

   Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieks Kabinets: 308
   Visi kontakti
  • Finanšu nodaļa

   Finanšu nodaļa

   Inta Zirnīte

   Nodaļas vadītāja Kabinets: 310
   Visi kontakti
  • Juridiskā nodaļa

   Juridiskā nodaļa

   Lelde Pencele

   Juridiskās nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Kabinets: 213
   Visi kontakti
  • Budžeta nodaļa

   Budžeta nodaļa

   Silvija Velberga

   Nodaļas vadītāja Kabinets: 317
   Visi kontakti
  • Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļa

   Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļa

   Imants Dureika

   Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļas vadītājs Kabinets: 309
   Visi kontakti
  • Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa

   Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa

   Pēteris Bužers

   Nodaļas vadītājs Kabinets: 211
   Visi kontakti
  • Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa

   Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa

   Antra Lastiņa

   Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas vadītāja Kabinets: 407
   Visi kontakti
  • Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa

   Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa

   Alberts Naglis

   Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Personālvadības nodaļa

   Personālvadības nodaļa

   Antra Pūga

   Personālvadības nodaļas vadītāja Kabinets: 304
   Visi kontakti
  • Ogres novada būvvalde

   Ogres novada būvvalde

   Laura Kriviša- Budnika

   Ogres novada būvvaldes vadītāja būvvaldes darba vadīšana un koordinēšana, konsultatīva atbalsta sniegšana iedzīvotājiem un uzņēmējiem būvniecības procesa tiesiskā norisē
   Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV - 5001; 4.stāvs
   Visi kontakti
  • Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļa

   Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļa

   Elīna Baltiņa

   Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja
   Visi kontakti
  • Datu aizsardzības speciālisti

   Datu aizsardzības speciālisti

   Viesturs Grūbe

   Datu aizsardzības speciālists
   Visi kontakti
 • Iestādes
  • Izglītības iestādes
   • Ogres Valsts ģimnāzija
   • Ogres 1.vidusskola

    Ogres 1.vidusskola

    Ilze Butevica

    Ogres 1. vidusskolas direktore
    Zinību iela 3, Ogre, LV - 5001
    Visi kontakti
   • Ogres novada Sporta centrs
   • Jaunogres vidusskola
   • Ogres Centra pamatskola

    Ogres Centra pamatskola

    Dace Bondare

    Iestādes vadītājs Ogres Centra pamatskola
    Meža prospekts 14, Ogre, LV – 5001
    Visi kontakti
   • Ogres Mūzikas un mākslas skola (Mūzikas nodaļa)
   • Ogres Mūzikas un mākslas skola (Mākslas nodaļa)
  • Pirmsskolas izglītības iestādes
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis"
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta sietiņš"
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš"
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Strautiņš"
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"
  • Kapitālsabiedrības
   • SIA MS Siltums
   • SIA "Ogres Namsaimnieks"
   • Ogres rajona slimnīca
   • SIA „Ķilupe”
   • SIA “D&F”
   • AS "CATA"
   • SIA “Ogres svēte”
   • SIA “Ķeguma Stars”
   • SIA “Lielvārdes Remte”
   • SIA „Ikšķiles māja”
   • SIA "MOTO ZZ"
   • AS “Rīgas piena kombināts”
  • Nevalstiskās organizācijas
   • Ogres politiski represēto klubs
   • Latvijas Sarkanais krusts, Ogres komiteja
   • Ogres pensionāru biedrība
   • Ogres invalīdu biedrība
   • Ogres patērētāju tiesību aizsardzības organizācija
   • Biedrība "1991.gada barikāžu dalībnieki Ogres novadā"
   • Rotari klubs
   • Ogres jauniešu klubs, Projektu darbnīca
   • Lazdukalni 2000
   • Latvijas neredzīgo biedrības Ogres teritoriālā nodaļa
   • Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Ogres novada arodorganizācija
   • Biedrība "Plaužezeram"
   • Biedrība "Ogres novada Tūrisma uzņēmēju biedrība"
   • Ogres uzņēmēju biedrība
   • Biedrība „Otrās mājas”
   • Ķeipenes pensionāru biedrība „Avotkreses”
   • Madlienas pensionāru biedrība "Sisegale"
   • Biedrība "Ģimenes darbnīca"

    Biedrība "Ģimenes darbnīca"

    Laimdota Kļaviņa

    Biedrības vadītāja
    "Šultes" Krapes pag., Ogres novads
    Visi kontakti
   • Foto klubs "Ogre"

    Foto klubs "Ogre"

    Vitauts Mihalovskis

    Valdes priekšsēdētājs
    Visi kontakti
   • Ogres Latviešu biedrība
  • Reliģiskās organizācijas
   • Ogres evanģēliski luteriskā baznīca
   • Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu baznīca
   • Ogres Sv. Nikolaja pareizticīgo draudze
   • Ogres Septītās dienas Adventistu draudze
   • Ogres Trīsvienības baptistu draudze
  • Biedrības
   • Biedrība "Dzīvā ideja"
   • Biedrība "Nākotnes Tilts"
   • Biedrība "MĒS attīstībai"
   • Biedrība “REload”
   • Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "Talantu kalve"
  • Medicīna
   • Ogres rajona slimnīcas ambulatorā nodaļa
   • Ogres veselības centrs
   • Informācija par ģimenes ārstu praksēm Ogres novadā
  • Jaunsardze
   • Ogres, Suntažu un Madlienas jaunsargu vienība
   • Ogresgala 5.skautu un gaidu vienība
   • Ogres 29. skautu un gaidu vienība
  • Basketbola skola

   Basketbola skola

   Ilga Neimane

   Ogres Basketbola skolas direktore Ogres Basketbola skola
   Ogre, Mālkalnes pr. 32, LV-5001
   Visi kontakti
  • Bibliotēkas
   • Ogres Centrālā bibliotēka
   • Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa
  • Ogres novada Kultūras centrs
 • Pilsētu un pagastu pārvaldes un to padotībā esošas iestādes
  • Birzgales pagasta pārvalde

   Birzgales pagasta pārvalde

   Diāna Arāja

   Birzgales pagasta pārvaldes vadītāja
   Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, Ogres novads, LV-5033
   Visi kontakti
  • Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde

   Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde

   Aiva Ormane

   Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja
   Peldu iela 22, Ikšķile,Ogres novads, LV- 5052
   Visi kontakti
  • Jumpravas pagasta pārvalde

   Jumpravas pagasta pārvalde

   Aivars Samsons

   Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs
   Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts, Ogres novads, LV - 5022
   Visi kontakti
  • Ķeguma pilsētas pārvalde

   Ķeguma pilsētas pārvalde

   Juris Laizāns

   Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītājs
   Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020
   Visi kontakti
  • Ķeipenes pagasta pārvalde

   Ķeipenes pagasta pārvalde

   Vilnis Sirsonis

   Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs
   "Saulīte", Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV - 5062
   Visi kontakti
   • Ķeipenes pagasta Tautas nams
   • Ķeipenes pamatskola
   • Ķeipenes pagasta bibliotēka
  • Krapes pagasta pārvalde

   Krapes pagasta pārvalde

   Inese Sandore

   Krapes pagasta pārvaldes vadītāja
   Krape, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012, Latvija
   Visi kontakti
   • Krapes pagasta Tautas nams
   • Krapes pagasta bibliotēka
  • Lauberes pagasta pārvalde

   Lauberes pagasta pārvalde

   Andris Misters

   Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs
   Ozolu iela 3, Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads, LV- 5044
   Visi kontakti
   • Lauberes pagasta Kultūras nams
   • Lauberes pagasta bibliotēka
   • Suntažu vidusskolas Lauberes filiāle
  • Lēdmanes pagasta pārvalde

   Lēdmanes pagasta pārvalde

   Dzintars Laganovskis

   Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs
   «Pagastmāja», Lēdmanes pagasts, Ogres novads, LV-5011
   Visi kontakti
  • Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde

   Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde

   Dzintars Žvīgurs

   Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs
   Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070
   Visi kontakti
  • Madlienas pagasta pārvalde

   Madlienas pagasta pārvalde

   Guntis Graudiņš-Pētersons

   Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs
   Madlienas pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045, Latvija
   Visi kontakti
   • Madlienas vidusskola
   • Madlienas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis"
   • Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola
   • Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde "ABZA"

    Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde "ABZA"

    Ojārs Atslēdziņš

    Iestādes vadītājs Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde "ABZA"
    Ogres novads, Madlienas pagasts, "Pagastmāja"
    Visi kontakti
   • Madlienas sociālais centrs

    Madlienas sociālais centrs

    Inese Bergmane-Behmane

    Sociālā centra vadītāja „Pagastmāja”
    Ogres nov., Madlienas pag., Madliena, "Pagastmāja"
    Visi kontakti
   • Vispārējā tipa pansionāts "Madliena"
   • Madlienas novadpētniecības muzejs "Bet tā bija!"
   • Madlienas pagasta Kultūras nams

    Madlienas pagasta Kultūras nams

    Elīna Ratmeistere

    Madlienas Kultūras nama vadītāja
    Ogres novads, Madlienas pagasts
    Visi kontakti
   • Madlienas pagasta bibliotēka
  • Meņģeles pagasta pārvalde

   Meņģeles pagasta pārvalde

   Vija Kauliņa

   Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja
   "Pagastmāja", Meņģeles pagasts, Ogres novads, LV-5047, Latvija
   Visi kontakti
   • Meņģeles pagasta Tautas nams
   • Meņģeles pagasta bibliotēka
   • Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāle
  • Mazozolu pagasta pārvalde

   Mazozolu pagasta pārvalde

   Mārīte Bauere

   Mazozolu pagasta pārvaldes sekretāre
   Rīgas iela 5, Līčupe, Mazozolu pagasts, Ogres novads, LV-5065, Latvija
   Visi kontakti
   • Mazozolu pagasta Kultūras nams
   • Mazozolu pagasta bibliotēka
   • Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle
  • Ogresgala pagasta pārvalde

   Ogresgala pagasta pārvalde

   Ilze Čiščakova

   Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja
   Bumbieru iela 9, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV - 5041
   Visi kontakti
   • Ogresgala Tautas nams

    Ogresgala Tautas nams

    Elīna Aupe

    Kultūras centra direktora p.i.
    Ogres novads, Ogresgala pagasts, Bumbieru iela 9, LV - 5041
    Visi kontakti
   • Ogresgala pamatskola
   • Ogresgala pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"
   • Ogresgala bibliotēka

    Ogresgala bibliotēka

    Elita Igaune

    Ogresgala bibliotēkas vadītāja
    “Kārļi”, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV - 5041
    Visi kontakti
   • Ogres sociālā centra Ogresgala klientu apkalpošana

    Ogres sociālā centra Ogresgala klientu apkalpošana

    Ērika Margevičus

    Sociālais darbinieks Ogresgala apkalpošanas centrs, 1.stāvs, 149.kab.
    Bumbieru iela 9, Ogresgals
    Visi kontakti
   • Ciemupe
    • Ciemupes Tautas nams

     Ciemupes Tautas nams

     Daiga Sosnare

     Ciemupes Tautas nama vadītāja
     Liepu gatve 12 , Ciemupe, Ogresgala pag, Ogres novads
     Visi kontakti
    • Ciemupes bibliotēka

     Ciemupes bibliotēka

     Liene Kainaize

     Ciemupes bibliotēkas vadītāja
     Liepu gatve 12, Ciemupe, LV - 5001
     Visi kontakti
    • Ogres sociālā centra Ciemupes klientu apkalpošanas centrs

     Ogres sociālā centra Ciemupes klientu apkalpošanas centrs

     Ieva Poce

     Sociālais darbinieks Ciemupes apkalpošanas centrs, 1.stāvs, 147.kab.
     Liepu gatve 12, Ciemupe
     Visi kontakti
  • Rembates pagasta pārvalde

   Rembates pagasta pārvalde

   Gundega Puča

   Rembates bibliotēkas vadītāja
   Lielvārdes iela 3, Rembates pagasts, Ogres novads, LV – 5016
   Visi kontakti
  • Suntažu pagasta pārvalde

   Suntažu pagasta pārvalde

   Valdis Ancāns

   Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs
   “Tautas nams”, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060, Latvija
   Visi kontakti
   • Suntažu pagasta Kultūras nams
   • Suntažu vidusskola
   • Suntažu pagasta bibliotēka

    Suntažu pagasta bibliotēka

    Agnese Giptere

    Suntažu bibliotēkas vadītāja
    "Doktorāts", Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060
    Visi kontakti
   • Suntažu sociālais centrs

    Suntažu sociālais centrs

    Ilze Konovalova

    Sociālais darbinieks Tautas nams
    Suntažu Tautas nams, Suntaži
    Visi kontakti
   • Suntažu muižas pils un muzejs
   • Publiskā observatorija Suntažos
  • Taurupes pagasta pārvalde

   Taurupes pagasta pārvalde

   Jānis Stafeckis

   Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs
   Taurupe, Bērzu iela 6, Taurupes pagasts, Ogres novads, LV-5064, Latvija
   Visi kontakti
   • Taurupes pagasta Tautas nams

    Taurupes pagasta Tautas nams

    Anna Mažuika

    Taurupes Tautas nama vadītāja
    Taurupe, Bērzu iela 6
    Visi kontakti
   • Taurupes pamatskola
   • Taurupes pagasta bibliotēka
   • Taurupes sociālais centrs

    Taurupes sociālais centrs

    Aira Ločmele

    Taurupes sociālā centra vadītāja Taurupe
    Visi kontakti
   • Taurupes muiža un novadpētniecības muzejs
  • Tomes pagasta pārvalde

   Tomes pagasta pārvalde

   Juris Laizāns

   pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
   Tomes Dienas centrs, "Ābelītes", Tomes pagasts, Ogres novads, LV- 5020
   Visi kontakti
 • Pašvaldības iestādes, aģentūras
  • Pašvaldības policija
  • Izglītības pārvalde

   Izglītības pārvalde

   Igors Grigorjevs

   Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs
   Ogre, Brīvības iela 11, 2.stāvs; Ogre, Brīvības iela 15 (ieeja no Upes prospekta puses)
   Visi kontakti
  • Ogres novada Kultūras centrs

   Ogres novada Kultūras centrs

   Elīna Aupe

   Kultūras centra direktora p.i.
   Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 15, LV - 5001
   Visi kontakti
  • Ogres Vēstures un mākslas muzejs
  • Ogres novada Sociālais dienests

   Ogres novada Sociālais dienests

   Sarmīte Ozoliņa

   Sociālā dienesta vadītāja Ogre, Upes prospekts 16, 322.kab.
   Upes prospekts 16, Ogre
   Visi kontakti
   • Ģimenes atbalsta dienas centrs
   • Dienas centrs "Saime"

    Dienas centrs "Saime"

    Jurijs Lanavojs

    Dienas centra vadītājs
    Upes prospekts 16, Ogre
    Visi kontakti
   • HIV profilakses punkts

    HIV profilakses punkts

    Mirdza Vaivare

    Sociālā rehabilitētāja
    Mālkalnes prospekts 30, Ogre
    Visi kontakti
   • Sociālās palīdzības nodaļa

    Sociālās palīdzības nodaļa

    Santa Lazdiņa

    Nodaļas vadītāja 1.stāvs, 144.kab.
    Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
    Visi kontakti
   • Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem

    Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem

    Evija Rutmane

    Nodaļas vadītāja Klientu pieņemšanas laiks Ogrē (Upes pr.16) Otrdiena 9.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00
    Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
    Visi kontakti
   • Sociālo pakalpojumu nodaļa

    Sociālo pakalpojumu nodaļa

    Anna Avena

    Nodaļas vadītāja 2.stāvs, 285.kab.
    Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
    Visi kontakti
   • Specializētās darbnīcas
   • Sociālais dienas aprūpes centrs
   • Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centrs
  • Ogres novada bāriņtiesa

   Ogres novada bāriņtiesa

   Dace Zariņa

   Bāriņtiesas priekšsēdētāja
   Upes prospekts 16, Ogre
   Visi kontakti
  • Lauberes komununālo pakalpojumu iestāde "Sarma"

   Lauberes komununālo pakalpojumu iestāde "Sarma"

   Gints Kalniņš

   Lauberes komunālo pakalpojumu iestādes "Sarma" vadītājs
   Ogres novads, Lauberes pagasts, "Ozolmuiža"
   Visi kontakti
  • Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas"

   Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas"

   Artūrs Robežnieks

   Direktora p.i.
   Ogre, Akmeņu iela 43
   Visi kontakti
   • PA "Ogres komunikācijas" struktūrvienība "Neptūns"
   • Kapu apsaimniekošana Ogrē un Ogresgala pagastā
  • Ogres novada pašvaldības aģentūra "Rosme"
 • Ogres Jauniešu māja

  Ogres Jauniešu māja

  Dace Veiliņa

  Galvenā jaunatnes lietu speciāliste
  Brīvības iela 40, Ogre, LV-5001
  Visi kontakti