Domes priekšsēdētājs

Egils Helmanis

Domes priekšsēdētājs
 • Pašvaldības administrācija

  Pašvaldības administrācija

  Egils Helmanis

  Domes priekšsēdētājs Kabinets: 203
  Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
  Visi kontakti
  • Kanceleja

   Kanceleja

   Ingūna Šubrovska

   Kancelejas vadītāja Kabinets: 306
   Visi kontakti
  • Komunikācijas nodaļa

   Komunikācijas nodaļa

   Patriks Grīva

   Komunikācijas nodaļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Dzimtsarakstu nodaļa

   Dzimtsarakstu nodaļa

   Vita Leimane

   Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
   Brīvības iela 35, Ogre, Ogres novads, LV-5001
   Visi kontakti
  • Attīstības un plānošanas nodaļa

   Attīstības un plānošanas nodaļa

   Aija Romanovska

   Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Kabinets: 310
   Visi kontakti
  • Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības nodaļa

   Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības nodaļa

   Ervīns Kušķis

   Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldības nodaļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Finanšu nodaļa

   Finanšu nodaļa

   Inta Zirnīte

   Nodaļas vadītāja Kabinets: 310
   Visi kontakti
  • Juridiskā nodaļa

   Juridiskā nodaļa

   Lelde Pencele

   Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Kabinets: 213
   Visi kontakti
  • Budžeta nodaļa

   Budžeta nodaļa

   Silvija Velberga

   Nodaļas vadītāja Kabinets: 317
   Visi kontakti
  • Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļa

   Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļa

   Imants Dureika

   Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļas vadītājs Kabinets: 309
   Visi kontakti
  • Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa

   Ielu un ceļu uzturēšanas nodaļa

   Pēteris Bužers

   Nodaļas vadītājs Kabinets: 211
   Visi kontakti
  • Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa

   Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa

   Antra Lastiņa

   Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas vadītāja Kabinets: 407
   Visi kontakti
  • Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa

   Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļa

   Alberts Naglis

   Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
   Visi kontakti
  • Personālvadības nodaļa

   Personālvadības nodaļa

   Antra Pūga

   Personālvadības nodaļas vadītāja Kabinets: 304
   Visi kontakti
  • Ogres novada būvvalde

   Ogres novada būvvalde

   Laura Kriviša- Budnika

   Ogres novada būvvaldes vadītāja būvvaldes darba vadīšana un koordinēšana, konsultatīva atbalsta sniegšana iedzīvotājiem un uzņēmējiem būvniecības procesa tiesiskā norisē
   Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV - 5001; 4.stāvs
   Visi kontakti
  • Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļa

   Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļa

   Baiba Zača

   Tūrisma plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja p.i.
   Visi kontakti
  • Datu aizsardzības speciālisti

   Datu aizsardzības speciālisti

   Viesturs Grūbe

   Datu aizsardzības speciālists
   Visi kontakti
 • Iestādes
  • Izglītības iestādes
   • Ogres Valsts ģimnāzija

    Ogres Valsts ģimnāzija

    Inna Zeņkeviča

    Ogres Valsts ģimnāzijas direktore
    Gunāra Astras iela 1, Ogre, LV - 5001
    Visi kontakti
   • Ogres 1.vidusskola

    Ogres 1.vidusskola

    Ilze Butevica

    Ogres 1. vidusskolas direktore
    Zinību iela 3, Ogre, LV - 5001
    Visi kontakti
   • Ogres novada Sporta centrs

    Ogres novada Sporta centrs

    Dzirkstīte Žindiga

    Domes deputāte
    Skolas iela 12 un Ogres novada sporta centra stadions (Skolas iela 21) Ogre
    Visi kontakti
   • Jaunogres vidusskola

    Jaunogres vidusskola

    Aleksandrs Horuženko

    Jaunogres vidusskolas direktors
    Mālkalnes prospekts 43, Ogre, LV-5001
    Visi kontakti
   • Ogres Centra pamatskola

    Ogres Centra pamatskola

    Dace Bondare

    Ogres Centra pamatskolas direktore
    Meža prospekts 14, Ogre, LV – 5001
    Visi kontakti
   • Ogres Mūzikas un mākslas skola (Mūzikas nodaļa)

    Ogres Mūzikas un mākslas skola (Mūzikas nodaļa)

    Atvars Lakstīgala

    Domes deputāts
    Ogre, Brīvības iela 50, LV-5001
    Visi kontakti
   • Ogres Mūzikas un mākslas skola (Mākslas nodaļa)

    Ogres Mūzikas un mākslas skola (Mākslas nodaļa)

    Atvars Lakstīgala

    Domes deputāts
    Ogre, Brīvības iela 11, LV-5001
    Visi kontakti
  • Pirmsskolas izglītības iestādes
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

    Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

    Marina Griga

    Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" vadītāja
    Ausekļa prospekts 12, Ogre, Ogres novads, LV - 5001
    Visi kontakti
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis"

    Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis"

    Ilze Zvirgzdiņa

    Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Cīrulītis" vadītāja
    Meža prospekts 8, Brīvības iela 37, Ogre, Ogres novads, LV - 5001
    Visi kontakti
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta sietiņš"

    Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta sietiņš"

    Inese Ādmine

    Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Zelta sietiņš" vadītāja
    Skolas iela 13, Ogre, Ogres novads, LV - 5001
    Visi kontakti
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš"

    Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Dzīpariņš"

    Iveta Valaine

    Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Dzīpariņš" vadītāja
    Mālkalnes prospekts 25, Ogre, Ogres novads, LV - 5001
    Visi kontakti
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Strautiņš"

    Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Strautiņš"

    Baiba Rožkalna

    Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" vadītāja
    Lapu iela 9, Parka iela 1, Ogre, Ogres novads, LV - 5001
    Visi kontakti
   • Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

    Ogres pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

    Daiga Rubene

    Ogres pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" vadītāja
    Nogāzes iela 6, Ogre, Ogres novads, LV - 5001
    Visi kontakti
  • Kapitālsabiedrības
   • SIA MS Siltums
   • SIA "Ogres Namsaimnieks"
   • Ogres rajona slimnīca
   • SIA „Ķilupe”
   • SIA “D&F”
   • AS "CATA"
   • SIA “Ogres svēte”
   • SIA “Ķeguma Stars”
   • SIA “Lielvārdes Remte”
   • SIA „Ikšķiles māja”
   • SIA "MOTO ZZ" (uzsākts likvidācijas process)
   • AS “Rīgas piena kombināts”
  • Nevalstiskās organizācijas
   • Ogres politiski represēto klubs
   • Latvijas Sarkanais krusts, Zemgales komitejas Ogres nodaļa
   • Ogres pensionāru biedrība
   • Ogres invalīdu biedrība
   • Ogres patērētāju tiesību aizsardzības organizācija
   • Biedrība "1991.gada barikāžu dalībnieki Ogres novadā"
   • Rotari klubs
   • Ogres jauniešu klubs, Projektu darbnīca
   • Lazdukalni 2000
   • Latvijas neredzīgo biedrības Ogres teritoriālā nodaļa
   • Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Ogres novada arodorganizācija
   • Biedrība "Plaužezeram"
   • Biedrība "Ogres novada Tūrisma uzņēmēju biedrība"
   • Ogres uzņēmēju biedrība
   • Biedrība „Otrās mājas”
   • Ķeipenes pensionāru biedrība „Avotkreses”
   • Madlienas pensionāru biedrība "Sisegale"
   • Biedrība "Ģimenes darbnīca"

    Biedrība "Ģimenes darbnīca"

    Laimdota Kļaviņa

    Biedrības vadītāja
    "Šultes" Krapes pag., Ogres novads
    Visi kontakti
   • Foto klubs "Ogre"
  • Reliģiskās organizācijas
   • Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu baznīca
   • Ogres Sv. Nikolaja pareizticīgo draudze
   • Ogres Septītās dienas Adventistu draudze
   • Ogres Trīsvienības baptistu draudze
  • Biedrības
   • Biedrība "Dzīvā ideja"
   • Biedrība "Nākotnes Tilts"
   • Biedrība "MĒS attīstībai"
   • Biedrība “REload”
   • Ogres jauniešu iniciatīvas biedrība "Talantu kalve"
  • Medicīna
   • Ogres rajona slimnīcas ambulatorā nodaļa
   • Ogres veselības centrs
   • Informācija par ģimenes ārstu praksēm Ogres novadā
  • Jaunsardze
   • Ogres, Suntažu un Madlienas jaunsargu vienība
   • Ogresgala 5.skautu un gaidu vienība
   • Ogres 29. skautu un gaidu vienība
  • Basketbola skola

   Basketbola skola

   Ilga Neimane

   Ogres Basketbola skolas direktore
   Ogre, Mālkalnes pr. 32, LV-5001
   Visi kontakti
  • Bibliotēkas
   • Ogres Centrālā bibliotēka
   • Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa
  • Ogres novada Kultūras centrs

   Ogres novada Kultūras centrs

   Elīna Aupe

   Ogres novada Kultūras centra vadītāja
   Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 15, LV - 5001
   Visi kontakti
 • Pilsētu un pagastu pārvaldes un to padotībā esošas iestādes
  • Birzgales pagasta pārvalde

   Birzgales pagasta pārvalde

   Inese Dilāne

   pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
   Lindes iela 2, Birzgale, Birzgales pagasts, Ogres novads, LV-5033
   Visi kontakti
  • Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde

   Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvalde

   Aiva Ormane

   Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja
   Peldu iela 22, Ikšķile,Ogres novads, LV- 5052
   Visi kontakti
  • Jumpravas pagasta pārvalde

   Jumpravas pagasta pārvalde

   Aivars Samsons

   Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs
   Daugavas iela 6, Jumpravas pagasts, Ogres novads, LV - 5022
   Visi kontakti
  • Ķeguma pilsētas pārvalde

   Ķeguma pilsētas pārvalde

   Juris Laizāns

   Ķeguma pilsētas pārvaldes vadītājs
   Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020
   Visi kontakti
  • Ķeipenes pagasta pārvalde

   Ķeipenes pagasta pārvalde

   Vilnis Sirsonis

   Ķeipenes pagasta pārvaldes vadītājs
   "Saulīte", Ķeipene, Ķeipenes pag., Ogres nov., LV - 5062
   Visi kontakti
   • Ķeipenes pagasta Tautas nams
   • Ķeipenes pamatskola

    Ķeipenes pamatskola

    Agnese Lepse

    Ķeipenes pamatskolas direktore
    Ziedu iela 3, Ķeipene, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5062
    Visi kontakti
   • Ķeipenes pagasta bibliotēka
  • Krapes pagasta pārvalde

   Krapes pagasta pārvalde

   Inese Sandore

   Krapes pagasta pārvaldes vadītāja
   Krape, Krapes pagasts, Ogres novads, LV-5012, Latvija
   Visi kontakti
   • Krapes pagasta Tautas nams
   • Krapes pagasta bibliotēka
  • Lauberes pagasta pārvalde

   Lauberes pagasta pārvalde

   Andris Misters

   Lauberes pagasta pārvaldes vadītājs
   Ozolu iela 3, Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads, LV- 5044
   Visi kontakti
   • Lauberes pagasta Kultūras nams
   • Lauberes pagasta bibliotēka
   • Suntažu vidusskolas Lauberes filiāle

    Suntažu vidusskolas Lauberes filiāle

    Gunita Purviņa

    Suntažu vidusskolas Lauberes filiāle
    Skolas iela 8, Laubere, Ogres novads
    Visi kontakti
  • Lēdmanes pagasta pārvalde

   Lēdmanes pagasta pārvalde

   Dzintars Laganovskis

   Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs
   «Pagastmāja», Lēdmanes pagasts, Ogres novads, LV-5011
   Visi kontakti
  • Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde

   Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvalde

   Dzintars Žvīgurs

   Lielvārdes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs
   Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070
   Visi kontakti
  • Madlienas pagasta pārvalde

   Madlienas pagasta pārvalde

   Valdis Ancāns

   Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja p.i.
   Madlienas pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045, Latvija
   Visi kontakti
   • Madlienas vidusskola

    Madlienas vidusskola

    Edgars Viņķis

    Madlienas vidusskolas direktors
    “Skola”, Madliena, Madlienas pag., Ogres novads, LV-5045
    Visi kontakti
   • Madlienas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis"

    Madlienas pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis"

    Ingrīda Mārtiņa

    Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja
    "Taurenīši", Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045
    Visi kontakti
   • Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola

    Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola

    Vita Ervalde

    Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas direktore
    „Skola”, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV 5045
    Visi kontakti
   • Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde "ABZA"

    Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde "ABZA"

    Ojārs Atslēdziņš

    Iestādes vadītājs Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde "ABZA"
    Ogres novads, Madlienas pagasts, "Pagastmāja"
    Visi kontakti
   • Madlienas sociālais centrs

    Madlienas sociālais centrs

    Inese Bergmane-Behmane

    Sociālā centra vadītāja „Pagastmāja”
    Ogres nov., Madlienas pag., Madliena, "Pagastmāja"
    Visi kontakti
   • Vispārējā tipa pansionāts "Madliena"
   • Madlienas novadpētniecības muzejs "Bet tā bija!"
   • Madlienas pagasta Kultūras nams

    Madlienas pagasta Kultūras nams

    Elīna Ratmeistere

    Madlienas Kultūras nama vadītāja
    Ogres novads, Madlienas pagasts
    Visi kontakti
   • Madlienas pagasta bibliotēka
  • Meņģeles pagasta pārvalde

   Meņģeles pagasta pārvalde

   Vija Kauliņa

   Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja
   "Pagastmāja", Meņģeles pagasts, Ogres novads, LV-5047, Latvija
   Visi kontakti
   • Meņģeles pagasta Tautas nams
   • Meņģeles pagasta bibliotēka
   • Taurupes pamatskolas Meņģeles filiāle
  • Mazozolu pagasta pārvalde

   Mazozolu pagasta pārvalde

   Jānis Paleps

   Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs
   Rīgas iela 5, Līčupe, Mazozolu pagasts, Ogres novads, LV-5065, Latvija
   Visi kontakti
   • Mazozolu pagasta Kultūras nams
   • Mazozolu pagasta bibliotēka
   • Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle

    Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle

    Vera Gruzniņa

    Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles vadītāja
    „Jaunā skola”, Līčupe, Mazozolu pagasts, Ogres novads LV-5065
    Visi kontakti
  • Ogresgala pagasta pārvalde

   Ogresgala pagasta pārvalde

   Ilze Čiščakova

   Ogresgala pagasta pārvaldes vadītāja
   Bumbieru iela 9, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV - 5041
   Visi kontakti
   • Ogresgala Tautas nams

    Ogresgala Tautas nams

    Baiba Ozoliņa

    Ogresgala Tautas nama vadītāja
    Ogres novads, Ogresgala pagasts, Bumbieru iela 9, LV - 5041
    Visi kontakti
   • Ogresgala pamatskola

    Ogresgala pamatskola

    Vineta Āboltiņa

    Ogresgala pamatskolas direktore
    Nākotnes iela 4, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV - 5041
    Visi kontakti
   • Ogresgala pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

    Ogresgala pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte"

    Līga Zaķe

    Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādes „Ābelīte” vadītāja
    Nākotnes iela 3, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV - 5041
    Visi kontakti
   • Ogresgala bibliotēka

    Ogresgala bibliotēka

    Elita Igaune

    Ogresgala bibliotēkas vadītāja
    “Kārļi”, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV - 5041
    Visi kontakti
   • Ogres sociālā centra Ogresgala klientu apkalpošana

    Ogres sociālā centra Ogresgala klientu apkalpošana

    Ērika Margevičus

    Sociālais darbinieks Ogresgala apkalpošanas centrs, 1.stāvs, 149.kab.
    Bumbieru iela 9, Ogresgals
    Visi kontakti
   • Ciemupe
    • Ciemupes Tautas nams

     Ciemupes Tautas nams

     Daiga Sosnare

     Ciemupes Tautas nama vadītāja
     Liepu gatve 12 , Ciemupe, Ogresgala pag, Ogres novads
     Visi kontakti
    • Ciemupes bibliotēka

     Ciemupes bibliotēka

     Liene Kainaize

     Ciemupes bibliotēkas vadītāja
     Liepu gatve 12, Ciemupe, LV - 5001
     Visi kontakti
    • Ogres sociālā centra Ciemupes klientu apkalpošanas centrs

     Ogres sociālā centra Ciemupes klientu apkalpošanas centrs

     Ieva Poce

     Sociālais darbinieks Ciemupes apkalpošanas centrs, 1.stāvs, 147.kab.
     Liepu gatve 12, Ciemupe
     Visi kontakti
  • Rembates pagasta pārvalde

   Rembates pagasta pārvalde

   Liene Lazdiņa

   Rembates pagasta pārvaldes vadītāja
   Lielvārdes iela 3, Rembates pagasts, Ogres novads, LV – 5016
   Visi kontakti
  • Suntažu pagasta pārvalde

   Suntažu pagasta pārvalde

   Valdis Ancāns

   Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs
   “Tautas nams”, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060, Latvija
   Visi kontakti
   • Suntažu pagasta Kultūras nams

    Suntažu pagasta Kultūras nams

    Kristīne Norkusa

    Suntažu Kultūras nama vadītāja
    Ogres novads, Suntažu pagasts, LV - 5060
    Visi kontakti
   • Suntažu vidusskola

    Suntažu vidusskola

    Mārtiņš Leja

    Suntažu vidusskolas direktors
    Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV 5060
    Visi kontakti
   • Suntažu pagasta bibliotēka

    Suntažu pagasta bibliotēka

    Agnese Giptere

    Suntažu bibliotēkas vadītāja
    "Doktorāts", Suntaži, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060
    Visi kontakti
   • Suntažu sociālais centrs

    Suntažu sociālais centrs

    Ilze Konovalova

    Sociālais darbinieks Tautas nams
    Suntažu Tautas nams, Suntaži
    Visi kontakti
   • Suntažu muižas pils un muzejs
   • Publiskā observatorija Suntažos
  • Taurupes pagasta pārvalde

   Taurupes pagasta pārvalde

   Jānis Stafeckis

   Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs
   Taurupe, Bērzu iela 6, Taurupes pagasts, Ogres novads, LV-5064, Latvija
   Visi kontakti
   • Taurupes pagasta Tautas nams

    Taurupes pagasta Tautas nams

    Anna Mažuika

    Taurupes Tautas nama vadītāja
    Taurupe, Bērzu iela 9
    Visi kontakti
   • Taurupes pamatskola

    Taurupes pamatskola

    Vanda Prancāne

    Taurupes pamatskolas direktora p.i.
    Taurupes pamatskola, Taurupes pagasts, Ogres novads, LV - 5064
    Visi kontakti
   • Taurupes pagasta bibliotēka
   • Taurupes sociālais centrs

    Taurupes sociālais centrs

    Aira Ločmele

    Ogres novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece
    Visi kontakti
   • Taurupes muiža un novadpētniecības muzejs
  • Tomes pagasta pārvalde

   Tomes pagasta pārvalde

   Ints Skujiņš

   Tomes pagasta pārvaldes vadītājs
   Tomes Dienas centrs, "Ābelītes", Tomes pagasts, Ogres novads, LV- 5020
   Visi kontakti
 • Pašvaldības iestādes, aģentūras
  • Pašvaldības policija
  • Izglītības pārvalde

   Izglītības pārvalde

   Igors Grigorjevs

   Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs
   Ogre, Brīvības iela 11
   Visi kontakti
  • Ogres novada Kultūras centrs

   Ogres novada Kultūras centrs

   Elīna Aupe

   Ogres novada Kultūras centra vadītāja
   Ogres novads, Ogre, Brīvības iela 15, LV - 5001
   Visi kontakti
  • Ogres Vēstures un mākslas muzejs
  • Ogres novada Sociālais dienests

   Ogres novada Sociālais dienests

   Sarmīte Ozoliņa

   Sociālā dienesta vadītāja Ogre, Upes prospekts 16, 322.kab.
   Upes prospekts 16, Ogre
   Visi kontakti
   • Ģimenes atbalsta dienas centrs
   • Dienas centrs "Saime"

    Dienas centrs "Saime"

    Jurijs Lanavojs

    Dienas centra vadītājs
    Upes prospekts 16, Ogre
    Visi kontakti
   • HIV profilakses punkts

    HIV profilakses punkts

    Mirdza Vaivare

    Sociālā rehabilitētāja
    Mālkalnes prospekts 30, Ogre
    Visi kontakti
   • Sociālās palīdzības nodaļa

    Sociālās palīdzības nodaļa

    Santa Lazdiņa

    Nodaļas vadītāja 1.stāvs, 144.kab.
    Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
    Visi kontakti
   • Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem

    Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem

    Evija Rutmane

    Nodaļas vadītāja Klientu pieņemšanas laiks Ogrē (Upes pr.16) Otrdiena 9.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00
    Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
    Visi kontakti
   • Sociālo pakalpojumu nodaļa

    Sociālo pakalpojumu nodaļa

    Anna Avena

    Nodaļas vadītāja 2.stāvs, 285.kab.
    Upes prospekts 16, Ogre, LV-5001
    Visi kontakti
   • Specializētās darbnīcas
   • Sociālais dienas aprūpes centrs
   • Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma centrs
  • Ogres novada bāriņtiesa

   Ogres novada bāriņtiesa

   Dace Zariņa

   Bāriņtiesas priekšsēdētāja
   Upes prospekts 16, Ogre
   Visi kontakti
  • Lauberes komunālo pakalpojumu iestāde "Sarma"

   Lauberes komunālo pakalpojumu iestāde "Sarma"

   Gints Kalniņš

   Lauberes komunālo pakalpojumu iestādes "Sarma" vadītājs
   Ogres novads, Lauberes pagasts, "Ozolmuiža"
   Visi kontakti
  • Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas"

   Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas"

   Artūrs Robežnieks

   Direktora p.i.
   Ogre, Akmeņu iela 43
   Visi kontakti
   • PA "Ogres komunikācijas" struktūrvienība "Neptūns"
   • Kapu apsaimniekošana Ogrē un Ogresgala pagastā
  • Ogres novada pašvaldības aģentūra "Rosme"