Kontakti

madliena [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Madlienas pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045, Latvija
Madlienas pagasts

Rekvizīti:
reģistrācijas Nr. 90000041559,
norēķinu konts: LV63HABA0551007153991,
AS Swedbank,
kods: HABALV22

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu (aktuālā redakcija pieejama saistošajos noteikumos Nr.36/2014Madlienas pagasta pārvaldes padotībā nodotas un  saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem darbojas šādas iestādes:

  • Madlienas vidusskola;
  • Vispārējās pirmskolas izglītības iestāde “Taurenītis”;
  • Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola;
  • Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde “ABZA”;
  • Madlienas sociālais centrs;
  • Vispārējā tipa pansionāts "Madliena".

Darbinieki

Valdis Ancāns

p.i. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs
valdis.ancans [at] ogresnovads.lv

Santa Laurinoviča

Madlienas pagasta pārvaldes atbildīgā sekretāre
santa.laurinovica [at] ogresnovads.lv

Māra Tauriņa

Madlienas pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede
mara.taurina [at] ogresnovads.lv

Daiga Kļaviņa

Madlienas pagasta pārvaldes galvenās grāmatvedes vietniece, nodokļu administratore
daiga.klavina [at] ogresnovads.lv

Mudīte Bagajeva

Madlienas pagasta pārvaldes debitoru uzskaites grāmatvede, kasiere
mudite.bagajeva [at] ogresnovads.lv

Ingrīda Kāpostiņa

Madlienas pagasta pārvaldes algu, pamatlīdzekļu, inventāra uzskaites grāmatvede
ingrida.kapostina [at] ogresnovads.lv

Sandris Cilevičs

IT speciālists (Madliena, Krape, Ķeipene, Meņģele)
sandris.cilevics [at] ogresnovads.lv

Intars Andževs

IT speciālists (Suntaži, Laubere, Mazozoli, Taurupe)
intars.andzevs [at] ogresnovads.lv

Ojārs Atslēdziņš

Iestādes vadītājs - Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde "ABZA"
ojars.atsledzins [at] ogresnovads.lv

Ilze Sprance

Madlienas Kultūras nama vadītāja
ilze.sprance [at] ogresnovads.lv

Edgars Viņķis

Madlienas vidusskolas direktors
edgars.vinkis [at] ogresnovads.lv

Ingrīda Mārtiņa

Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja
ingrida.martina [at] ogresnovads.lv

Vita Ervalde

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas direktore
vita.ervalde [at] ogresnovads.lv

Daina Liepa

Madlienas bibliotēkas vadītāja
daina.liepa [at] ogresnovads.lv

Elīna Siliņa

Ogres novada bāriņtiesas locekle
elina.silina [at] ogresnovads.lv

Aivars Jansons

Ogres novada bāriņtiesas loceklis
aivars.jansons [at] ogresnovads.lv

Inese Bergmane - Behmane

Madlienas sociālā centra vadītāja
inese.bergmane-behmane [at] ogresnovads.lv

Aija Žurēviča

Madlienas sociālā centra darbiniece Ķeipenes pagastā, sociālās palīdzības organizatore
aija.zurevica [at] ogresnovads.lv

Inese Rudzgaile

Vispārējā tipa pansionāta "Madliena" vadītāja
inese.rudzgaile [at] ogresnovads.lv