Kontakti

madliena [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Madlienas pagasta pārvalde, "Pagastmāja", Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045, Latvija
Madlienas pagasts

Rekvizīti:
reģistrācijas Nr. 90000041559,
norēķinu konts: LV63HABA0551007153991,
AS Swedbank,
kods: HABALV22

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības nolikumu (aktuālā redakcija pieejama saistošajos noteikumos Nr.36/2014Madlienas pagasta pārvaldes padotībā nodotas un  saskaņā ar domes apstiprinātiem nolikumiem darbojas šādas iestādes:

  • Madlienas vidusskola;
  • Vispārējās pirmskolas izglītības iestāde “Taurenītis”;
  • Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola;
  • Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde “ABZA”;
  • Vispārējā tipa pansionāts "Madliena".

Darbinieki

Inga Elme

Madlienas pagasta pārvaldes vadītāja
inga.elme [at] ogresnovads.lv

Santa Laurinoviča

Madlienas pagasta pārvaldes atbildīgā sekretāre
santa.laurinovica [at] ogresnovads.lv

Daiga Kļaviņa

Ekonomiste - "Pagastmāja", Madliena
daiga.klavina [at] ogresnovads.lv

Mudīte Bagajeva

Grāmatvede - "Pagastmāja", Madliena
mudite.bagajeva [at] ogresnovads.lv

Ingrīda Kāpostiņa

Grāmatvede - "Pagastmāja", Madliena
ingrida.kapostina [at] ogresnovads.lv

Svetlana Prohorova

Grāmatvede - "Pagastmāja", Madliena
svetlana.prohorova [at] ogresnovads.lv

Ojārs Atslēdziņš

Iestādes vadītājs - Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde "ABZA"
ojars.atsledzins [at] ogresnovads.lv

Ingrīda Mārtiņa

Vispārējās pirmskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītāja
ingrida.martina [at] ogresnovads.lv

Andis Bičevskis

Madlienas Kultūras nama vadītāja p.i.
andis.1188 [at] inbox.lv
Edgars Viņķis

Edgars Viņķis

Madlienas vidusskolas direktors
edgars.vinkis [at] ogresnovads.lv

Vita Ervalde

Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas direktore
vita.ervalde [at] ogresnovads.lv

Elīna Siliņa

Bāriņtiesas locekle (Madliena)
elina.silina [at] ogresnovads.lv

Aija Žurēviča

Sociālās palīdzības organizatore
aija.zurevica [at] ogresnovads.lv

Inese Bergmane - Behmane

Ogres novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece
inese.bergmane-behmane [at] ogresnovads.lv

Inga Orbidāne

Sociālais darbinieks
inga.orbidane [at] ogresnovads.lv

Inese Rudzgaile

Vispārējā tipa pansionāta "Madliena" vadītāja
inese.rudzgaile [at] ogresnovads.lv

Agrita Kalniņa

Madlienas bibliotēkas vadītāja
agrita.kalnina [at] ogresnovads.lv