Kontakti

info [at] ziedzeme.lv

Atrašanās vieta

Ausekļa iela 1a, Lielvārde, Ogres novads, LV5070
Zied zeme

Biedrības darbības mērķi:

  • Uz sabiedriskā un privātā sektora partnerattiecībām balstīta darbība sociālekonomisko problēmu risināšanā;
  • Teritorijas ilgtspējīga attīstība, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus;
  • Pārrobežu sadarbības attīstīšana.


PPP biedrības Zied zeme  darbības teritorijas - Ogres, izņemot Ogres pilsētu, vēsturisko Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes novadu - attīstības stratēģija ir virzīta uz vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu.

Darbība:
Izmantojot LEADER pieeju, PPP biedrība “Zied zeme” īsteno Vietējās attīstības stratēģiju, kuras ietvaros tiek organizēti atklāti projektu konkursi. Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts plāns, kas izstrādāts, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, un saskaņojot tās ar kopējām attīstības prioritātēm. Vietējā attīstības stratēģijā tiek ietverta detalizēta lauku teritorijas situācijas analīze, noskaidrotas un izanalizētas galvenās attīstības problēmas un vajadzības, uz kuru pamata tiek veidota lauku teritorijas attīstības vīzija, noteiktas galvenās prioritātes un paredzētas konkrētas rīcības, kas sekmēs lauku teritorijas attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās lauku ekonomiku, nodrošinās pilnvērtīgu lauku iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

Organizācijas, kas īsteno Vietējās attīstības stratēģijas, tiek dēvētas arī par “partnerībām” jeb “vietējām rīcības grupām” (VRG).

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. Vairāk par Leader pieeju skatīt šeit un mājaslapā www.ziedzeme.lv.

Kopfinansēšanas portāls – projektubanka.lv

Lai papildinātu PPP biedrības Zied zeme esošo darbību pilsoniskās līdzdalības un ilgtspējīgas attīstības jomā, tiek īstenots Sabiedrības integrācijas fonda finansēts projekts: Ideju īstenošanas platformas projektubanka.lv darbības nodrošināšana. Projektu banka ir interaktīva vide, kurā iedzīvotājiem un organizācijām pašām attīstīt savus projektus, atrast partnerus, sabiedrotos un finansētājus. Projektubanka.lv  misija ir palīdzēt īstenot idejas, kas padarītu labāku vidi, kurā mēs dzīvojam. Vairāk par šo projektu.

Starptautiskā sadarbība

2014. gadā PPP biedrība Zied zeme pilnā jaudā turpina starptautisku sadarbības projektu “ABC vietējiem ražotājiem”. Tā mērķis ir izveidot sistēmu vietējo ražotāju un produktu atbalstam, pamatojoties uz zināšanu un paraugprakses apmaiņu starp Latvijas, Čehijas un Lietuvas vietējām rīcības grupām. 

Projekta rezultātā tiks izstrādāts vietējo produktu identitātes simbols, izveidota filma, informācijas materiāli, kā arī organizētas vairākas starptautiskas vietējo ražotāju sadarbības vizītes.  

Iedzīvotāji ir laipni aicināti iesūtīt mums informāciju, rekomendāciju par sev zināmiem vietējās teritorijas ražotājiem un viņu produktiem! Uzņēmējus labprāt aicinām uz sarunu par sadarbības iespējām! 

Reģ. Nr. 40008092249
Juridiskā adrese: Raiņa iela 11a, Lielvārde, Ogres novads, LV5070
Faktiskā adrese: Ausekļa iela 1a, Lielvārde, Ogres novads, LV5070
E-pasta adreseinfo@ziedzeme.lv
Mājas lapawww.ziedzeme.lv

twitter kontshttp://twitter.com/ZiedZeme
draugiem.lv kontshttp://draugiem.lv/lapas/ziedzeme
facebook kontshttp://www.facebook.com/zied.zeme
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” (PPP biedrība “Zied zeme”) ir sadarbības organizācija, kura apvienojot pašvaldību, nevalstisko organizāciju un uzņēmējdarbības pārstāvjus, tika izveidota 2005. gada 25. maijā.

Sabiedriskā labuma statuss spēkā no 27.01.2014. (Lēmums nr. 8.5-11L-1793). Atbalsta joma – labdarība.