Kontakti

turismauznemejubiedriba [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Stirnu iela 45, Ogre

Biedrība dibināta 2017. gadā. Tās darbības mērķi:

  • veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību Ogres novadā;
  • veicināt tūrisma popularizēšanu, veicinot informācijas apriti par tūrisma jomu Ogres novadā;
  • veicināt ar tūrisma nozari saistīto Ogres novada uzņēmēju sadarbību;
  • veicināt brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras attīstību Ogres novadā;
  • veikt Ogres novada tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskā tirgū;
  • pārstāvēt un sadarboties Biedrības biedru interesēs ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ārvalstu institūcijām;
  • sekmēt ar tūrismu saistītās uzņēmējdarbības aktivizēšanos Ogres novadā;
  • panākt investīciju piesaistīšanu tūrisma nozares attīstībai Ogres novadā;
  • piedalīties tūrisma nozares standartu ieviešanas un izstrādāšanas procesos;
  • sekmēt tūrisma informācijas apmaiņu, apkopošanu, izplatīšanu un vienotas tūrisma informācijas datu bāzes izveidošanu.