Kontakti

info [at] ogreskomunikacijas.lv

Atrašanās vieta

Ogre, Akmeņu iela 43
Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas"

Privātmāju, juridiskās personas skaitītāju rādījumiem/ neskaidrības par rēķiniem: vineta.briezkalna@ogreskomunikacijas.lv, tālr. +371 65049129.

Pieslēgšanās pilsētas centralizētajiem ūdensvadiem un kanalizācijai:
jurijs.reneslacis@ogreskomunikacijas.lv, tālr. +371 65049106

PA "Ogres komunikācijas" direktora p.i. Artūrs Robežnieks, e-pasts arturs.robeznieks@ogreskomunikacijas.lv.

Mālkalnes prospektā 3, Ogrē, strādā:

 • nekustamā īpašuma ekonomiste Ņina Misļinčuka (4. kab., tālr. +371 65049128);
 • būvinženieris Juris Maļinovskis (6. kab. tālr. +371 65049108);

Stājoties spēkā Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2014 “Ogres novada pašvaldības aģentūras ”Ogres namsaimnieks” nolikums”, aģentūras nosaukums turpmāk ir “Ogres komunikācijas”.

Saistošos noteikumus Nr. 2/2020 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ogres novadā" skatīt ŠEIT.

Saistošos noteikumus Nr. 3/2020 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Ogres novada pašvaldībā" skatīt ŠEIT.

PA “Ogres komunikācijas” struktūrā ietilpst Administratīvā nodaļa, Notekūdeņu attīrīšanas nodaļa, Ūdenssaimniecības nodaļa, Saimniecības nodaļa (ietilpst Ogres kapi, Smiltāju kapi, Ogresgala kapi un Ciemupes kapi), Dzīvnieku patversme un peldbaseins “Neptūns”.

Bankas rekvizīti

Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas"
Faktiskā adrese - Akmeņu iela 43, Ogre, LV – 5001
Juridiskā adrese - Mālkalnes pr. 3, Ogre, LV- 5001
Reģistrācijas Nr. 90010402651

Bankas un kontu numuri:
SEB banka,  LV15UNLA0050022655707
Swedbanka, LV56HABA0551039295649

Saistošie noteikumi Nr. 2 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi”

Apstiprināti Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2018. gada 15. februārī (protokols Nr. 3; 31. §). Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “c” apakšpunktu un Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu
Stājas spēkā 2018.gada 1.augustā.

 1. Saistošie noteikumi nosaka Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Ogres novada Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā.
 2. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs par 1 m3 ūdens ir 0,65 EUR +PVN
 3. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs par 1 m3 kanalizācijas ir 1,41 EUR +PVN

Administrācijas darba laiks

 • Pirmdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 18.00
 • Otrdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
 • Trešdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
 • Piektdiena 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Artūrs Robežnieks

Direktora p.i.
arturs.robeznieks [at] ogreskomunikacijas.lv

Jānis Krastiņš

Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs
janis.krastins [at] ogreskomunikacijas.lv

Biruta Jeļeckiha

Ogres kapu pārzine
info [at] ogreskomunikacijas.lv

Māra Andersone

Saimniecības nodaļas vadītāja
mara.andersone [at] ogreskomunikacijas.lv

Roberts Zīle

NAI vadītājs
roberts.zile [at] ogreskomunikacijas.lv

Indulis Kalniņš

NEPTŪNS vadītājs
indulis.kalnins [at] ogreskomunikacijas.lv

Jurijs Reneslācis

Energosistēmu inženieris
jurijs.reneslacis [at] ogreskomunikacijas.lv

Žanna Babajeva

Inženierkomunikāciju tehniķe
zanna.babajeva [at] ogreskomunikacijas.lv

Iveta Vjakse

Ainavu būvtehniķe
iveta.vjakse [at] ogreskomunikacijas.lv

Ilze Kalniņa

Administratīvās nodaļas vadītāja
ilze.kalnina [at] ogreskomunikacijas.lv

Juris Maļinovskis

Būvinženieris
juris.malinovskis [at] ogreskomunikacijas.lv

Inga Vaivade

Grāmatvede
inga.vaivade [at] ogreskomunikacijas.lv

Janīna Kočkere

Grāmatvede
janina.kockere [at] ogreskomunikacijas.lv

Vineta Briežkalna

Budžeta ekonomiste / privātmāju rēķini
vineta.briezkalna [at] ogreskomunikacijas.lv

Vita Meijere

Personāla vadītāja
vita.meijere [at] ogreskomunikacijas.lv

Vecākā lietvede

Vecākā lietvede
info [at] ogreskomunikacijas.lv

Iveta Klimasa

Galvenā grāmatvede
iveta.klimasa [at] ogreskomunikacijas.lv