Kontakti

sgluha [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Ogres novads, Līčupe, Mazozolu pagasts, Braki - 3, LV-5065
Mazozolu pagasta Kultūras nams

Mazozolu Kultūras namā darbojas:

  • Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Līčupīte" - vad. Ina Šīrone;
  • Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs - vad. Ina Šīrone;
  • Amatierteātris - vad.Alda Račika;
  • Bērnu vokālais ansamblis - vad.Lauma Cielava;
  • Sarīkojumu deju grupa - vad.Andris Miķelsons;
  • Vizuālās mākslas pulciņš - vad.Daiga Liepiņa.