Kontakti

dace.mistre [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

Centra laukums 2, Ikšķile, Ogres novads, LV 5052

Ikšķiles tautas nams piedāvā

 • Telpu īri konferencēm, semināriem, nodarbībām, prezentācijām, izstādēm, koncertiem, tematiskiem pasākumiem;
 • Tehnisko aprīkojumu pasākumos (skaņas un gaismas aparatūra, videoprojektors, ekrāns).

Amatierkolektīvi

 • Bērnu tautisko deju kolektīvs "Spolītes" - vadītāja Gundega Spūle
 • Bērnu vokālais ansamblis "Puķuzirnis" - vadītāja Sarmīte Viļuma
 • Jauniešu deju kolektīvs "Spole" - vadītāja Gundega Spūle
 • Sieviešu vokālais ansamblis "Nona" - vadītājs Juris Kļaviņš
 • Jauktais vokālais ansamblis "Gaudium" - vadītāja Inguna Rijniece
 • Senioru deju kopa "Vijas" - vadītāja Ineta Vecrinka
 • Senioru vokālais ansamblis "Saulgrieži" - vadītāja Alise Meļko
 • Ikšķiles TN vidējās paaudzes deju kolektīvs "GODI" - vadītājs Gatis Neimanis
 • Amatierteātris - režisore Māra Ribkinska
 • Vīru vokālais ansamblis- vadītājs Juris Kļaviņš
 • Jauktais koris "Ikšķile"- vadītājs Česlavs Batņa

Nodarbību grafiki

Ikšķiles tautas nama kolektīvu mēģinājumu vietas un laiki

Darbinieki

Dace Mistre

Ikšķiles Tautas nama vadītāja
dace.mistre [at] ogresnovads.lv