04.02.2020 08:49 

Iznomā zemi Suntažos
Nr. p.k. Zemes vienības nosaukums     Zemes vienības kadastra numurs     Kopējā platība (ha)     Zemes vienības statuss
1.   7488 003 0541 4,32 pašvaldības piekritīgā zeme
2.   7488 003 0541 0,66 pašvaldības piekritīgā zeme
3.   7488 003 0647 0,24 pašvaldības piekritīgā zeme

Plašāka informācija pieejama Suntažu pagasta pārvaldē:

Lai pieteiktos zemes nomai, Suntažu pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, norādot plānoto zemes izmantošanas mērķi.