Avīzes

Ogres novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums “Ogrēnietis” iznāca no 1992. gada līdz 2021. gada 30. decembrim. Izdevuma tirāža ir 14 000 eksemplāru.

Ogrē un Ogresgala pagastā izdevuma piegādi nodrošināja VAS „Latvijas pasts”, pagastos izdevums bija pieejams pagastu pārvaldēs.

Informatīvā izdevuma „Ogrēnietis” uzdevumi:

 • informēt par Ogres novada pašvaldības darbu;
 • informēt par Ogres novada domes lēmumiem un to pieņemšanas gaitu;
 • skaidrot domes lēmumus, paust pašvaldības vadības viedokli un sniegt atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem;
 • informēt par Ogres novada pašvaldības iestāžu darbu, t.sk. par notiekošo izglītības, kultūras, sociālajā u.c. sfērās;
 • informēt par pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu;
 • atspoguļot svarīgākās norises un aktualitātes Ogres novadā;
 • informēt par uzņēmējdarbību novadā, t.sk. popularizēt veiksmīgu Ogres novada uzņēmēju pieredzi;
 • informēt par Ogres novada nevalstisko organizāciju darbību;
 • rakstīt par ievērojamiem un interesantiem Ogres novada cilvēkiem;
 • nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajos aktos pašvaldībām noteiktās informācijas, t.sk. pašvaldības saistošo noteikumu, publicēšanu;
 • publicēt novada iedzīvotājiem aktuālu valsts iestāžu informāciju.

Nepieciešamības gadījumā tika izdoti informatīvā izdevuma „Ogrēnietis” tematiskie pielikumi vai speciālizdevumi, veltīti pilsētas vai novada svētkiem, skolu un citu iestāžu jubilejām utml.

Par informatīvā izdevuma izdošanu atbildīga bija Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Informatīvais izdevums elektroniski pieejams no 2007. gada.

Informatīvā izdevuma "Ogrēnietis" arhīvs