Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumu tāmes:

Ogres novada pašvaldības domes lēmums par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai:

Vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā 2024.gadā:

bērni_izglītība