Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2021.gadam

Ogres novada pašvaldības domes lēmums par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai:

Vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā 2021.gadā: