Sabiedriskai apspriešanai tiek nodots Informatīvais ziņojums par izglītības kvalitātes rādītājiem Ogres novadā 07.2024.
Detālplānojums zemes vienībai Klusajā ielā 28, Ogrē, Ogres nov.
Ogres muzikālā teātra projekts - vizualizācija
Teritorijas shēma ar objekta novietojumu
Vēja ģenerators augstu virs koku galotnēm
Vēja ģeneratori un putnu bars
Karte ar iezīmētu zemes vienību
Karte ar iezīmētu zemes vienību
Karte ar iezīmētu zemes vienību
"Silalīdumnieki” Tīnūžu pagastā
Karte ar iezīmētu zemes vienību
Karte ar iezīmētu zemes vienību
Mālkalnes prospekts 10, Ogre, karte
Dzelzceļa sliedes
"Silalīdumnieki” Tīnūžu pagastā
Zemes vienībaa Bulstrumu ielā 14 un Bulsturumu ielā 16 Ikšķilē
Plānotā aktīvās atpūtas laukuma vieta Jaunogrē
Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu
Traktors smilšu ieguves vietā
Rotaļu laukuma Brīvības ielā 15, Ogrē, ieceres vizualizācija
Priekšplānā ir koka stumbrs, kura fonā ir cits koks
Telekomunikāciju sakaru torņa atrašanās vieta kartē
Projekts Dārza ielā 33, Ogrē
Ogres novada sauklis
Projekts Dārza ielā 33, Ogrē
Atrašanās vieta kartē
Telekomunikāciju sakaru torņa atrašanās vieta kartē
Vizualizācija sporta būvei Dārza ielā 33, Ogrē
Bīskapa Meinarda 5a
Nekustamais īpašums Dzintaru ielā 3, Ķegumā
Karte ar plānoto sakaru torņa atrašanās vietu
Priekšplānā ir koka stumbrs, kura fonā ir cits koks
Kartogrāfiskais materiāls
Karte ar plānoto sakaru torņa atrašanās vietu
Ogres novada pašvaldības ģērbonis
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., 2.0. redakcijas publisko apspriešanu
Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ziedlejas”, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov., 2.0. redakcijas publiskā apspriešana
Paziņojums par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 3, Ķegumā, Ogres novadā, kadastra Nr. 7409 006 0001, 1.0.redakcijas publisko apspriešanu
Fragments no Lielvārdes novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.gadam
Detalplanojums Lielvarde 29122022
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., publisko apspriešanu
Rudzlauki_PA_24102022
Ziedlejas_PA_24102022
Dancu krogs vizual
Ogres novada pašvaldības ģērbonis
Ogres novada pašvaldības ģērbonis
Priekšplānā ir koka stumbrs, kura fonā ir cits koks
Publiskā apspriešana, Dārza 33, Ogre
KOKU CIRŠANAS PLANS TINUZI 09082022
Nekustamā īpašuma "Āriņi" satelītattēls
Pašvaldības ģērbonis
apspriesan
apspriesan
Genials plāns
Ruksi detalpanojums
detalplanojuma-atrasanas-vieta
Saules prospekts
Koku cirsana
Logo gerbonis
Titulbilde
Logo gerbonis
Titulbilde
Logo gerbonis
Titulbilde
Logo gerbonis
Titulbilde
Titulbilde
plāns
Shēma
Rīgas iela 45
celtnieku iela 20a
Plūmju 9
gerbonis
gerbonis
gerbonis
gerbonis
gerbonis
kangaru ceļš
gerbonis
gerbonis
gerbonis
gerbonis
gerbonis
kangaru ceļš
stirnu iela 8
gerbonis
gerbonis
madliena
kalna 9
gerbonis
Kangaru ceļš
cūkas pļavā
gerbonis
gerbonis
suntaži
Amatnieku iela karte
gerbonis
gerbonis
gerbonis
Skolas ielas laukums
madliena aero
viz_bilde_25092019
Kalna prospekts
Ogres novada ģerbonis
ull
ziņojums madliena
ziņojums madliena
tirgus placis 2
koku ciršana
Kalna prospekts
Ogres novada ģerbonis
suntažu tirgus
madliena aero
madliena aero 2
madliena aero
ogres