Fragments no Lielvārdes novada teritorijas plānojuma 2016.–2027.gadam
Detalplanojums Lielvarde 29122022
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē, Ogres nov., publisko apspriešanu
Rudzlauki_PA_24102022
Ziedlejas_PA_24102022
Dancu krogs vizual
Ogres novada pašvaldība
Ogres novada pašvaldība
Paziņojums par būvprojektā "Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) abas brauktuves posma km 28.00 – 29.37 pārbūve" cērtamajiem kokiem (Ikšķilē)
Publiskā apspriešana, Dārza 33, Ogre
KOKU CIRŠANAS PLANS TINUZI 09082022
Nekustamā īpašuma "Āriņi" satelītattēls
Pašvaldības ģērbonis
apspriesan
apspriesan
Genials plāns
Ruksi detalpanojums
detalplanojuma-atrasanas-vieta
Saules prospekts
Koku cirsana
Logo gerbonis
Titulbilde
Logo gerbonis
Titulbilde
Logo gerbonis
Titulbilde
Logo gerbonis
Titulbilde
Titulbilde
plāns
Shēma
Rīgas iela 45
celtnieku iela 20a
Plūmju 9
gerbonis
gerbonis
gerbonis
gerbonis
gerbonis
kangaru ceļš
gerbonis
gerbonis
gerbonis
gerbonis
gerbonis
kangaru ceļš
stirnu iela 8
gerbonis
gerbonis
madliena
kalna 9
gerbonis
Kangaru ceļš
cūkas pļavā
gerbonis
gerbonis
suntaži
Amatnieku iela karte
gerbonis
gerbonis
gerbonis
Skolas ielas laukums
madliena aero
viz_bilde_25092019
Kalna prospekts
Ogres novada ģerbonis
ull
ziņojums madliena
ziņojums madliena
tirgus placis 2
koku ciršana
Kalna prospekts
Ogres novada ģerbonis
suntažu tirgus
madliena aero
madliena aero 2
madliena aero
ogres