Ogres novada pašvaldība plāno realizēt Poruka ielas pārbūvi Ogres pilsētā.

Būvniecības ieceres īstenošanai paredzēta koku ciršana būvprojekta “Poruka ielas pārbūve Ogrē, Ogres nov.”ietvaros.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr.49/2013 ,, Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā" 20.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana:

  • Parastās egle, kur stumbra diametrs ir 38, 2x 43, 50, 2x30, 20, 47, 2x 35, 30, 40, 20, 55, 18, 26, 4x 38 cm (divdesmit gab.);
  • Parastās liepas, kur stumbra diametrs ir 30, 2x 53, 2x 85, 38 cm (seši gab.);
  • Trauslais vītols, kur stumbra diametrs ir 2x 20 cm (divi gab.)
  • Parastā goba, kur stumbra diametrs ir 20 cm (nokaltis koks). Atsevišķu bojāto liepu vietā, kas paredzētas nocirst, tiks iestādīti jauni lielstādu koki.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 01.09.2020. līdz 15.09.2020. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv līdz 15.09.2020.