Kontakti

iespeja.biedriba [at] gmail.com

Atrašanās vieta

Ausekļa iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070
iespeja logo

Lielvārdes novada sieviešu biedrība tika reģistrēta 2011. gada 9. novembrī, un tās dibinātājas ir 11 aktīvas lielvārdietes, kuras ir gatavas veltīt laiku un prasmes savas apkārtnes, savas pilsētas un novada dzīves uzlabošanai.

Biedrība ir sabiedriska labuma organizācija, kas organizēta ar mērķi veicināt:

 • sieviešu praktisko izglītību;
 • sieviešu sociālo integrāciju, pieredzes apmaiņu;
 • sieviešu veselīgu dzīvesveidu un veselību;
 • vides aizsardzību;
 • uzņēmējdarbību novadā;
 • ģimenisko vērtību saglabāšanu;
 • dzīves kvalitātes uzlabošanos Lielvārdes novada iedzīvotājiem.

Biedrības darbības pamatvirzieni un uzdevumi:

 • piedalīties projektos biedrības mērķu sasniegšanai;
 • organizēt izglītojošas nodarbības, atbalsta grupas, seminārus un lekcijas dažādos jautājumos;
 • organizēt kultūras, izklaides pasākumus un piedalīties tajos;
 • veikt sabiedrības integrācijas pasākumus;
 • veicināt brīvprātīgo darbu;
 • veikt apkārtējās vides sakopšana un uzlabošanu;
 • organizēt labdarības akcijas;
 • sadarboties ar dažādām nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldības iestādēm, piesaistīt finansējumu Biedrības mērķu sasniegšanai;
 • atbalstīt dažādas sabiedriskās grupas (jauniešus, pensionārus, jaunās māmiņas u.c.).

Reģistra Nr. 40008185816
Bankas konts: LV64HABA0551035724062
 

Valdes locekļi:

 • Baiba Gulbe-Bļodone (t.26551674)
 • Solvita Dreimane (t.29223807)

E-pasts: iespeja.biedriba@gmail.com