Ogres novada ģerbonis

Ogres novada ģerbonis

Saskaņā ar Ģerboņu likumu pašvaldības ģerbonis ir atbilstoši heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un reprezentē attiecīgo pašvaldību.

Valsts Heraldikas komisija 2010. gada 30. augustā apstiprināja 2009. gada Administratīvi teritoriālās reformas izveidotā Ogres novada (Ogres pilsēta, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles, Ogresgala, Suntažu, Taurupes  pagasti) ģerboņa attēlu un heraldisko aprakstu..

Ģerboņa heraldiskais apraksts: sudraba laukā trīs melnas priedes pēdā balstās uz zilas viļņotas sijas; zila pavedienapmale.

Ģerboņa krāsas pēc PANTONE krāsu kataloga: zils PANTONE 286C; sudrabs PANTONE 877C; melns PANTONE black.

2021. gada Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā apvienojās četri - Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes - novadi. Ogres novada pašvaldības domes deputāti 2021. gada 1. jūlijā notikušajā domes sēdē vienbalsīgi nolēma vēsturiskā Ogres novada ģerboni izmantot kā jaunizveidotā Ogres novada ģerboni. 

Ogres novada simbolikas (Ogres novada ģerbonis, novada pilsētu un pagastu ģerboņi, Ogres novada logotips) apraksti, lietošanas un izmantošanas kārtību nosaka Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11/2021 "Par Ogres novada simboliku", skat. https://www.ogresnovads.lv/lv/novada-simbolika