Ogres novada ģerbonis

Ogres novada ģerbonis

Saskaņā ar Ģerboņu likumu pašvaldības ģerbonis ir atbilstoši heraldikas nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts noteiktā formā un reprezentē attiecīgo pašvaldību.

Valsts Heraldikas komisija ir apstiprinājusi Ogres novada ģerboni un tā heraldisko aprakstu:

Sudraba laukā trīs melnas priedes pēdā balstās uz zilas viļņotas sijas; zila pavedienapmale.

Saskaņā ar Valsts Heraldikas komisijas izstrādātajiem principiem, veidojot novadu ģerboņus, tiešā veidā netiek izmantots neviens no eksistējošiem apstiprinātiem un reģistrētiem pilsētas vai pagasta ģerboņiem, bet var tikt izmantots par pamatu kāds no līdzšinējiem ģerboņiem: izmainot heraldiskās krāsas; izmainot vai pievienojot ģerboņa figūras; ieviešot heraldiskus lauzumus (pavedienapmale, kantons, u.c.); apvienojot vairākus jau eksistējošus ģerboņus; veidots pilnīgi jauns ģerbonis.

Lejuplādēt Ogres novada ģerboni:

Ogres pilsētas ģerbonis

Pilsētas ģerbonis

Pirmo reizi par ģerboni runāts jau 1921. gadā, kad, Ogrei kļūstot par miestu, tika izstrādāts ģerboņa projekts. Tā kā vēlāk, 1923. gadā nodibinātā Heraldikas komiteja pieņēma lēmumu miestiem ģerboņus nepiešķirt, tad Ogres miesta pašvaldība saņēma atteikumu.

Šis jautājums atkal kļuva aktuāls 1928. gadā, kad Ogre ieguva pilsētas tiesības. Pilsētas darbinieks Vilis Mednis izstrādāja un iesniedza projektu ar Ogres upes skatu, eglēm un priedēm. Ar šo emblēmu tika izstrādātas pilsētas nodokļu markas.

1928. gadā pilsētas valde vērsās Heraldikas komitejā ar lūgumu izstādāt Ogres pilsētas ģerboni ar moto “Strauja upe ar klinti un priedi”.

Tikai 1936. gadā Heraldikas komiteja savā sēdē, kurā piedalījās arī ikšķilietis, Mākslas akadēmijas rektors J.Kuga, nolēma izgatavot šādu Ogres pilsētas ģerboņa zīmējuma variantu – “ Zilā laukā trīs zelta vai melnas priedes, apakšējā daļā viļņveidīgs sudraba baļķis “. Skiču projekta zīmēšanu un izgatavošanu uzticēja māksliniekam Kārlim Krauzem.

1937. gadā ģerboņa projekta zīmējums pieņemts galīgā variantā. Lai arī Ogres pašvaldībai un sabiedrībai pret to bija zināmi iebildumi, Heraldikas komiteja 1938. gada augustā projektu pieņēma un 22. oktobrī valsts prezidents Kārlis Ulmanis to apstiprināja.

Karogs

Karoga mets un apraksts izstrādāts, balstoties uz Ogres pilsētas vēsturisko simboliku. 

Ogres novada karogs ir taisnstūra formas, ar malu attiecību 2:1. Garākā mala - 2 m, īsākā – 1 m gara. Krāsas – zilā un sudrabaini pelēkā, centrā – ģerbonis. Krāsas un proporcijas saglabātas kā vēsturiskajā ģerbonī, kurš tika apstiprināts 1938.gadā.

Karoga meta autore ir arhitekte Daina Asarīte. “Ogres pilsēta atrodas priežu mežu un divu upju tuvumā, tā ir veselīgas dzīves vides standarts. Zilā un baltā vai sudrabainā nokrāsa raksturo tīru un veselīgu gaisu, zilus, nepiesārņotus un sudrabaini vizuļojošus Ogres un Daugavas ūdeņus, rīta un vakara miglā tītus mežu galus,» meta ideju skaidro D.Asarīte.

Šobrīd teritoriju ap Ogres pilsētu veido novads, kas radies, apvienojoties divām pašvaldībām – Ogres un Ogresgala. Tas atspoguļojas karoga trīsdaļīgajā dalījumā – divas joslas zilas, viena sudrabaini pelēka. Zilā krāsa kā skaidru cerīgu domu krāsa, bet sudrabaini pelēkā un sudraba krāsa ģerbonī simbolizē saticību, pārticību, labestību un savdabīgu spozmi citu Latvijas pilsētu un novadu saimē.

Novada karogu darinās no zīda auduma, tas ir divpusīgs. Labā puse no divu krāsu zīda audumiem – zila un sudrabaini pelēka. Kreisā – zila. Zilais un pelēki sudrabainais audums ar matētu faktūru. Ģerboni izšūts zīda diegiem un sudraba diegu viļņotajā joslā.

Ogres Goda pilsoņa nozīme

Ogres Goda pilsoņa nozīme

Ogres Goda pilsoņa nosaukums ir Ogres pilsētas pašvaldības apbalvojums, ko piešķir personām par īpaši nozīmīgu ieguldījumu Ogres pilsētas attīstībā.

Kandidātus nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanai var izvirzīt: Ogres novada domes deputāti un domes pastāvīgās komitejas un komisijas; Ogrē reģistrētās juridiskās personas (ne mazāk kā 10 Ogres pilsētas iedzīvotāji).

Ieteikumus par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” izskata dome un lēmumu pieņem ar deputātu balsu vairākumu. Personai, kurai piešķirts nosaukums “Ogres Goda pilsonis”, tiek izsniegta krūšu nozīme un domes priekšsēdētāja parakstīts apliecinājums par attiecīgā apbalvojuma piešķiršanu.

Ogres zīme

Ogres novada zīme

Ogres novada dome 2007.gada 19.aprīļa domes sēdē apstiprināja nolikumus atklātam ideju metu konkursam Ogres pilsētas zīmes izveidei. Konkursu rīkoja dome sadarbībā ar Ogres Rotari klubu un to organizēja domes būvvalde. Konkurss tika organizēts ar mērķi iegūt projekta priekšlikumus – metus vides objekta Ogres pilsētas zīme realizācijai.

2007.gada 22.maijā Ogres pilsētas zīmes ideju metu konkursa komisijas sēdē tika apkopoti konkursa par Ogres zīmi rezultāti. Konkursā 1.vietu ieguva Pauls Valgums un Viktors Valgums (devīze “G20B47”).

Daļa finansējuma zīmju izgatavošanai bija ieplānota domes budžetā un daļa nepieciešamo līdzekļu tika savākta ziedojumu veidā. Lai iesaistītu iedzīvotājus savas pilsēta simbolikas izveidē, Ogres Rotari klubs rīkoja labdarības koncertu, savukārt pēc SIA „Fazer maiznīcas” iniciatīvas trīs mēnešus notika akcija, kuras laikā no katra uzņēmumā ceptā un Ogres pilsētā pārdotā maizes klaipiņa viens santīms tika ziedots pilsētas zīmes izveidei. Akcijas laikā savākti Ls 2861,15.

Zīmes uzstādīšanas darbus veica SIA „DHB”. Ir divas pilsētas zīmes, kas izvietotas pie autoceļa A6 Rīga–Daugavpils – viena pirms iebraukšanas pilsētas teritorijā no Ikšķiles puses, otra – no Ciemupes puses. Abu zīmju izgatavošana un uzstādīšana izmaksājusi ap Ls 49 754.

Ogres pilsētas zīme kā vides objekta būtiskākā funkcija ir Ogres pilsētas atpazīstamības veicināšana, kā arī simbolisku pilsētas vārtu veidošana. Zīme ar savu vēstījumu parāda Ogrei raksturīgās īpašības, prezentē mūsu pilsētu un ir mūsdienīga, tā liecina par pilsētas attīstību, par cilvēkiem, kuri tajā dzīvo un šīs dienas vērtībām.