Baseins Neptūns

Peldbaseins ir slēgts no jūnija līdz vasaras sezonas beigām. 

Apmeklējot peldbaseinu, vairākām Ogres novada iedzīvotāju kategorijām ir iespēja izmantot atlaides, dažām pat 100 procentu apmērā.

Ar Ogres novadnieka karti – bez maksas

Vairākām Ogres novadā deklarēto iedzīvotāju kategorijām peldbaseina apmeklējums ir bez maksas. 

  • No maksas par vienu individuālo peldbaseina apmeklējumu 4 reizes mēnesī ir atbrīvoti:  bērni invalīdi un 1. un 2. grupas invalīdi  – šo pakalpojumu, uzrādot invalīda apliecību un ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu, piešķir Ogres novada Sociālais dienests uz peldbaseina “Neptūns” peldēšanas sezonu.
  • Ogres novada Sociālais dienests piešķir bezmaksas peldbaseina apmeklējumu arī Ogres novadā deklarētajiem riska grupas bērniem ar kaulu – muskuļu sistēmas saslimšanām (stājas defektiem), elpošanas sistēmas hroniskām slimībām un citām saslimšanām. Šie bērni bez maksas var apmeklēt peldbaseinu “Neptūns” desmit reizes.

Lai varētu izmantot šo atlaidi, augstāk minēto kategoriju novada iedzīvotājiem ir jādodas uz Ogres novada Sociālo dienestu (Ogre, Upes prospektā 16) vai uz klientu pieņemšanas vietām novada pilsētās un pagastos (informācija ŠEIT), jāiesniedz iesniegums un jānoformē peldbaseina apmeklējuma bezmaksas pieejamība.

  • Par vienu individuālo peldbaseina apmeklējumu 4 reizes mēnesī nav jāmaksā arī Ogres novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri piedalījušās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā un politiski represētām personām – šīs personas peldbaseina bezmaksas apmeklējumam reģistrējas Ogres novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (jāuzrāda attiecīgi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība vai  Politiski represētās personas apliecība).
  • No maksas par vienu individuālo peldbaseina apmeklējumu 4 reizes mēnesī ir atbrīvoti arī Ogres Goda pilsoņi – atvieglojums pieejams, reģistrējoties apmeklējumam ar Ogres novadnieka karti.

Ar Ogres novadnieka karti lētāk

  • Peldbaseina apmeklētājiem ir iespēja saņemt atlaides, uzrādot Ogres novadnieka karti. Piemēram, ja pēc apstiprinātā tarifa par vienu individuālo peldbaseina apmeklējumu jāmaksā 5,41 eiro, tad, uzrādot Ogres novadnieka karti, jāmaksā mazāk: pieaugušajiem – 4,60 eiro, pensionāriem un invalīdiem – 3,52 eiro, bērniem līdz 8 gadu vecumam un skolēniem – 2,60 eiro.
  • Pensionāri, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, var izmanot peldbaseina pakalpojumu par cenrādī noteikto maksu – 2,32 eiro –, uzrādot pensionāra apliecību un Ogres novada Sociālā dienests izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu.  
  • Peldbaseina pakalpojumu par cenrādī noteikto maksu – 1,36 eiro -, var izmantot bērni līdz 16 gadu vecumam, no ģimenēm, kuras aprūpē trīs vai vairāk bērnus vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē, iepriekš piesakoties Ogres novada Sociālajā dienestā.
  • Ar Ogres novadnieka karti zemāka ir arī abonementa cena 10 apmeklējumu reizēm: bez novadnieka kartes tā ir 48,68, savukārt, uzrādot Ogres novadnieka karti, pieaugušajiem jāmaksā 41,38 eiro, pensionāriem un invalīdiem – 31,64 eiro, bērniem līdz 8 gadu vecumam un skolēniem – 23,37 eiro. 
  • Arī ģimenes biļetes cena vienam apmeklējumam, uzrādot Ogres novadnieka karti, ir izdevīgāka.

Par Ogres novadnieka un skolēna kartes saņemšanu un izmantošanu plašāka informācija Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv sadaļā “Informācija par Ogres novada iedzīvotāja un skolēna karti”. Mājaslapā ir pieejams arī Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres komunikācijas” maksas pakalpojumu cenrādis.


Par peldbaseina apmeklējumu ir iespēja ērti norēķināties ar Ogres novadnieka karti, piesaistot tai norēķina iespēju “Mobilly maciņš”.

baseins_neptuns_ogre