Kontakti

saulgriezi.ikskile [at] inbox.lv

Biedrības ”Saulgrieži” darbības aizsākums ir 1974.gadā izveidotā aktīvāko pensionāru kopa. Biedrības statuss Uzņēmumu reģistrā tiek nostiprināts 2010.gadā, bet sabiedriskā labuma organizācijas statuss biedrībai piešķirts 2015.gadā. 

2023.gada janvārī biedrībā ir reģistrēti 152 biedri. Iestāties biedrībā nozīmē izrādīt interesi par mūsu pasākumiem un aizpildīt iesniegumu, kuru izskata ikmēneša valdes un padomes sapulcē. Biedrībā aicinām visus seniorus no tuvākas un tālākas apkārtnes!

“Saulgriežu” mērķis no aizsākumiem līdz pat šodienai ir socializēt, atbalstīt, vienot seniorus, īstenot viņu intereses, uzturēt saikni ar sabiedrību, un sniegt iespēju vispusīgi, aktīvi iesaistīties iespējami dažādās  novada dzīves norisēs.

Biedrības valde un padome 2022.gadā ir nodrošinājusi novusa, galda tenisa, rokdarbu, angļu valodas pulciņu darbību, juristes konsultācijas senioriem, sadarbību ar Ikšķiles bibliotēkas Lasītāju klubu, vidusskolu un pašvaldību. Atbalstīta tiek palīdzības nodrošināšana Ukrainai, t.sk. zeķu adīšana rokdarbu pulciņa vadībā. Skaistie rokdarbnieku darinājumi rod vietu gan dažādās izstādēs, gan tirdziņos. Notiek aktīva jauktā vokālā ansambļa “Saulgrieži” un deju kopas “Vijas” darbība. Abi kolektīvi bagātina valsts un gadskārtu svētku atzīmēšanu, piedalās koncertos biedrības īpašajiem jubilāriem, kā arī kuplina citus pasākumus gan Ikšķiles un Tīnūžu tautas namos, gan sniedzot koncertus pansionātos un viesojoties pie draugu kolektīviem. Ik gadu organizējam pavasara un rudens sakopšanas talkas kapos. Ar ļoti lielu interesi “Saulgriežu” biedri apmeklē teātra izrādes, koncertus un dodas kopīgās ekskursijās, kuru plānošanā piedalās visi interesenti. Pasākumi tiek iemūžināti video un fotogrāfijās, kas tiek apkopoti albumos un saglabā liecības par notikušo.

Uzturam sadarbību ar Ķeguma pensionāru biedrību. Iekļaujoties Ogres novadā, uzsākām jaunu draudzību ar Madlienas biedrību “Sisegale” un Ķeipenes “Avotkresēm”.

Turpinām darboties un aicinām pulkā jaunus biedrus!

Ogres novada Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pensionāru biedrības “Saulgrieži” valdes priekšsēdētāja Līvija Zeiberte (e-pasts: saulgriezi.ikskile@inbox.lv; zeiberte@gmail.com ), t.26428690