Pamatojoties uz jaunu Ogres novada pašvaldības 2021. gada 16. decembra Saistošo noteikumu Nr.30/2021 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” pieņemšanu, ar 2022. gada 1. janvāri pieteikt pirmsskolas vecuma bērnu rindā uz visām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) un uz iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas (skolas), var elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs portālā www.epakalpojumi.lv. Šajā portālā iespējams arī veikt izmaiņas savā pieteikumā.

Informācija par piešķirtajām vietām Ogres novada izglītības iestādēs pirmsskolas izglītojamiem ar 2023. gada 1. septembri

Pieteikumi, kuri reģistrēti vēsturisko Ikšķiles, Lielvārdes un Ogres novadu pirmsskolu rindu reģistros nav jāpārreģistrē, tie ir pievienoti jaunajam Ogres novada reģistram. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 30/2121

PAMĀCĪBA, KĀ PIETEIKT BĒRNU RINDĀ

Ja vecākam nav iespējams pieteikt bērnu elektroniski, to var veikt arī klātienē  Ogres novada Izglītības pārvaldē, valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) vai atsevišķās izglītības iestādēs:

N.p.k.

Iestāde, kura reģistrē pieteikumus uz pirmsskolas izglītības programmām

Iestādes adrese

1

Ogres novada Izglītības pārvalde

Brīvības iela 11, Ogre, Ogres novads, LV-5001

2

Ikšķiles VPVKAC

Daugavas pr.34, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052

3

Tīnūžu VPVKAC

"Kraujas", Tīnūžu pag., Ogres novads, LV-5015

4

Ķeguma VPVPKC

Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ogres novads, LV-5020

5

Birzgales VPVPKC

Lindes iela 2, Birzgales pag., Ogres novads, LV-5033

6

Rembates VPVPKC

Lielvārdes iela 3, Rembates pag., Ogres novads LV-5016

7

Lielvārdes VPVPKC

Raiņa iela 11A, Lielvārde, Ogres novads, LV-5070

8

Ogresgala KAC

Bumbieru iela 9, Ogresgala pag., Ogres novads, LV-5041

9

Jumpravas pamatskola

Ozolu iela 14, Jumpravas pagasts, Ogres novads LV-5022

10

Lēdmanes pamatskola

Lēdmanes pamatskola, Lēdmane, Ogres novads, LV-5011

11

Ķeipenes pamatskola

Ziedu iela 3, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, LV-5062

12

Madlienas PII “Taurenītis”

“Taurenīši”, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV-5045

13

Suntažu vidusskola

Suntažu vidusskola, Suntažu pagasts, Ogres novads, LV-5060

14

Taurupes pamatskola

"Taurupes vidusskola", Taurupe, Taurupes pagasts, Ogres novads, LV-5064

Aicinām izmantot  e-pakalpojumu!

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ogres novada Izglītības pārvaldi elektroniski, izmantojot e-pastus: izglitiba@ogresnovads.lvevija.slise@ogresnovads.lv vai telefoniski 65055384; 65030340.