Kontakti

avotkreses [at] inbox.lv

Atrašanās vieta

„Viļņi-3”, Ķeipene

Ķeipenes pensionāru biedrība ''Avotkreses" darbojas no 2013.gada 23.janvāra, biedrība ir ieguvusi Sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

Biedrība sadarbojas ar citiem novadu senioriem, kopā organizējot un piedaloties dažādos pasākumos - sportiskās aktivitātes, kultūras pasākumi u.c. Tāpat atbalsta un piedalās pagasta rīkotajos pasākumos, īsteno projektus tādu pašvaldības projekta konkursu ietvaros kā "Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” un “R.A.D.I. – Ogres novadam”.

Biedrības galvenie darbības virzieni:

  • veicināt virs darbspējas vecumā esošo iedzīvotāju un viņu atbalstītāju integrāciju sabiedriskajos procesos un aktivitātēs;
  • atbalstīt iedzīvotāju iesaistīšanos mūžizglītības apguvē;
  • attīstīt sadarbību ar citām institūcijām, organizācijām pašvaldības ietvaros un ārpus tās robežām.


Biedrības vadītāja Daina Zēmele +371 28394558