Detālplānojums zemes vienībai Bulstrumu ielā 14 un Bulstrumu ielā 16, Ikšķilē, Ogres nov.
Nekustamais īpašums “Rudzlauki”, Ciemupē
Zemes vienība Bīskapa Meinarda ielā 5A, Ikšķilē
Zemes vienība Dzintaru ielā 3, Ķegumā
Apstiprināta detālplānojuma “Detālplānojums zemes gabaliem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi”” grozījumu  2.1.redakcija
Detalplanojums Saltupes
amatnieku_40_detalplanojum
detālplānojums brivibas 55 un sutazu 9
ogres gals
madliena_vasara
eku maketi
eku maketi
building-projects.
eku maketi
eku maketi
eku maketi
eku maketi