Apstiprinātie detālplānojumi
detālplānojums brivibas 55 un sutazu 9

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu “Par detālplānojuma zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov., 1.1.redakcijas apstiprināšanu” apstiprināta detālplānojuma zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov., 1.1.redakcija.

Minētais lēmums un detālplānojuma materiāli pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17547

Pievienotie dokumenti: