Kontakti

birojs [at] ikskilesmaja.lv

Atrašanās vieta

Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novads, LV-5052
SIA Ikšķiles māja logo

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ikšķiles māja” dibināta  2011. gada 13. maijā, bet saimniecisko darbību uzsāka 2011. gada 1. augustā.

Sabiedrība saskaņā ar Ikšķiles novada pašvaldības domes 2011.gada 25.maija lēmumu Nr. 6 “Par Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras “Līvi” likvidāciju, pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kapitālsabiedrībai un grozījumiem SIA “Ikšķiles māja” statūtos” ir likvidētās Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras “Līvi” funkciju, mantas, finanšu līdzekļu un saistību pārņēmēja.

Sabiedrības saimnieciskā darbība ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšana un apsaimniekošana, siltumenerģijas ražošana, piegāde un realizācija Ikšķiles pilsētā, ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana Ikšķiles pilsētā un Tīnūžu ciemā, pilsētas lietus kanalizācijas ekspluatācija un remonts, Ikšķiles novada pašvaldībai piederošās teritorijas labiekārtošana, kā arī karjera izstrāde, novada ielu un ceļu remontdarbi.

Avārijas gadījumos 65030316 (darba laikā) 26664498 (ārpus darba laika)

Rekvizīti: SIA "Ikšķiles māja", Reģ.nr. 40103416198, Peldu iela 22, Ikšķile, Ogres novads, Latvija, LV-5052

  • AS “SEB banka”, konts Nr.LV44UNLA0050017043444
  • AS “Swedbank” konts Nr.LV35HABA0551038524586
Apkures radiators