Kontakti

madlienasvidusskola [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

“Skola”, Madliena, Madlienas pag., Ogres novads, LV-5045

Darbinieki

Edgars Viņķis

Edgars Viņķis

Madlienas vidusskolas direktors
edgars.vinkis [at] ogresnovads.lv

 

Madlienas vidusskola

Madlienas vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Pamatizglītības programma (21011111)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011)

Skola Madlienas pagastā, 40 km attālumā no novada centra, sniedz kvalitatīvu vidējo izglītību, sagatavojot jauniešus studijām augstākajās izglītības iestādēs.

Madlienas vidusskolā jaunieši apgūst Valsts aizsardzības mācību. Par pašvaldības līdzekļiem ir iespēja iegūt “B” kategorijas autovadītāja apliecību un sadarbībā ar  Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju (LUMA) apgūt uzņēmējdarbības pamatus.

Skolā ir iespēja darboties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā, kur jaunieši var iesaistīties vispusīgās sabiedriski politiskās aktivitātēs, klātienē apmeklēt Briseli un Strasbūru, iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu.

Vairāku gadu garumā skolai ir sadarbība ar Vācijas Saksijas reģiona Jauniešu asociāciju. Vasarā skolas jauniešiem ir iespēja piedalīties starptautiskajā jauniešu  nometnē Saidā (Sayda), iepazīt citu tautu kultūru, valodas un būt atvērtam un aktīvam piedaloties nometnes organizētajās aktivitātēs.

Izglītības iestāde ir iesaistījusies starptautisko projektu ERASMUS+ un NORDPLUS JUNIOR aktivitātēs, radot iespēju apgūt citu valstu kultūru,  izglītības sistēmu un tradīcijas.

Mācību procesā un ārpusklases darbā izglītojamajiem ir iespējas iesaistīties vispusīgās interešu izglītības nodarbībās un sabiedriskajās aktivitātēs. Skolā ir daudzveidīgas interešu izglītības programmas: dažādas sporta, mūzikas, tautas deju, floristikas, tehniskās jaunrades un elektronikas, dizaina (rokdarbu) un jauniešu patriotiskās audzināšanas (jaunsardze) nodarbības. Papildus skolēni var trenēties Ogres Sporta centra Madlienas sporta skolā, apliecinot sevi un gūstot augstus rezultātus dažādu līmeņu sporta sacensībās. Izglītojamajiem ir iespēja darboties Skolēnu pašpārvaldē, organizēt un rīkot pasākumus, diskutēt un izteikt viedokli par skolā aktuāliem jautājumiem. Ikgadējais rudens skrējiens “Aizej tur, nezin kur…”, Tēvzemes nedēļas pasākumi, Ziemassvētku uzvedums, Valentīndienas aktivitātes, Ģimenes diena un dažādie sporta un tematiskie pasākumi notiek ar tiešu un aktīvu jauniešu līdzdarbošanos.

Jauniešu godprātīgais mācību darbs un sabiedriskā aktivitāte tiek izcelta, pasniedzot Skolas padomes Balvu, Uzņēmēju balvu, Zelta Liecības, aicinot jauniešus un viņu vecākus uz svinīgu pieņemšanu pie skolas direktora. Pēdējā mācību gada dienā – Karoga svētkos – 12.klases skolēni simboliski skolas vērtības un tradīcijas nodod sava darba turpinātājiem.