Kontakti

tinuzu.biblioteka [at] ogresnovads.lv

Atrašanās vieta

"Kraujas", Tīnūžu pagasts, Ogres novads, LV 5015

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – Metodiskā diena, bibliotēka slēgta.

Tīnūžu pagasta bibliotēkas darba laiks

  • Pirmdiena 11.00 - 19.00
  • Otrdiena 10.00 – 18.00
  • Trešdiena 10.00 – 18.00
  • Ceturtdiena 14.00 – 18.00
  • Piektdiena 10.00 – 17.00
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Zenta Počkaja

Tīnūžu bibliotēkas vadītāja
tinuzu.biblioteka [at] ogresnovads.lv

Tīnūžu bibliotēka atrodas Tīnūžu muižas ēkā kopš 1962.gada.Tās pirmsākumi meklējami jau 1935.gadā, kad tā dibināta kā Latvijas kara invalīdu kolonijas bibliotēka Tīnūžu muižas vēsturiskajā centrā tai pašā vietā, kur atrodas tagadējā bibliotēka (plašāk par bibliotēkas vēsturi var izlasīt „Ikšķiles almanahs” 1.laidienā V.Eihenbauma rakstā no 167. līdz 170.lpp.).

Bibliotēka izvietota ēkas kreisajā pusē divās 76 m2 telpās ,no kurām viena ir grāmatu krātuve, bet otrā atrodas abonements un lasītava. Bibliotēkā internets ir par brīvu, lietotāju vajadzībām pieejami 5 datori ar bezvadu interneta pieslēgumu, ko nodrošina VA „Kultūras informācijas sistēmas” programma „Trešais tēva dēls”.

2017. gadā bibliotēka piedāvā 48 nosaukumu žurnālus, no kuriem 6 domāti pašiem mazākajiem lasītājiem, un 6 laikrakstus, kurus var lasīt gan lasītavā, gan saņemt lasīšanai uz mājām (tikai ne pašus jaunākos). Abonementā ir pieejami 8597 iespieddarbi, kuru krājums tiek regulāri papildināts ar jaunām, aktuālām un pieprasītām grāmatām, pateicoties Ikšķiles novada pašvaldības dāsnajam finansējumam (2016.gadā krājuma papildināšanai tika izlietoti 6414 euro, t.sk. periodikskajiem izdevumiem - 1403 euro.).

2016. gadā bibliotēku apmeklēja 354 lasītāji, no kuriem 156 bija bērni un jaunieši. Pārsvarā bibliotēku apmeklē Tīnūžu pamatskolas skolēni, kuri izmanto gan internetu, lai sagatavotu dažādus projektu darbus, gan lasa obligāto literatūru Jāatzīmē, ka ir jaunieši, kam, tāpat kā pieaugušajiem, grāmatu lasīšana ir ļoti būtiska kultūras dzīves sastāvdaļa. Lai bērnus un jauniešus piesaistītu lasīšanai, katru gadu tiek izsludināta Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, kuras laikā jāizlasa noteikts skaits grāmatu, par kurām jāsniedz vērtējums, un kā balva katru gadu tiek rīkota ekskursija (2016.gadā tika iepazīta Latvijas Nacionālā bibliotēka). Bez tam bibliotēkā tiek rīkoti arī citi ar lasīšanas veicināšanu saistīti pasākumi sadarbībā ar Tīnūžu tautas namu un Tīnūžu pamatskolu. Regulāri tiek rīkotas gan tematiskas, gan rakstniekiem jubilāriem veltītas izstādes un, protams, jaunāko grāmatu izstādes. Neatņemama bibliotēkas darba sastāvdaļa ir dažādu konsultāciju par datora lietošanu, informācijas meklēšanu internetā, e-pakalpojumiem un citiem jautājumiem sniegšana. Tiek sniegti dažādi pakalpojumi, galvenokārt, kopēšana un printēšana. Tāpēc aicinu visus Ikšķiles novada iedzīvotājus aktīvi izmantot Tīnūžu bibliotēkas sniegtās iespējas.