SATURS TIKS LABOTS UN PAPILDINĀTS.. 

Ogres novada karte

Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā ar 2021. gada 30. jūniju beidza pastāvēt Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības, tās apvienojot kādreizējā Ogres rajona robežās, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota Ogres novada pašvaldība.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 28. punktu Ogres novads ir vienota administratīvā teritorija, ko veido 20 teritoriālā iedalījuma vienības:

 • Birzgales pagasts;
 • Ikšķiles pilsēta;
 • Jumpravas pagasts;
 • Krapes pagasts;
 • Ķeguma pilsēta;
 • Ķeipenes pagasts;
 • Lauberes pagasts;
 • Lēdmanes pagasts;
 • Lielvārdes pagasts;
 • Lielvārdes pilsēta;
 • Madlienas pagasts;
 • Mazozolu pagasts;
 • Meņģeles pagasts;
 • Ogres valstspilsēta;
 • Ogresgala pagasts;
 • Rembates pagasts;
 • Suntažu pagasts;
 • Taurupes pagasts;
 • Tīnūžu pagasts;
 • Tomes pagasts.

Ogres novada administratīvais centrs ir Ogres valstspilsēta.

Ogres novada teritorijas platība ir 1 838 km2. 

Iedzīvotāju skaita ziņā Ogres novads ir lielākais novads Latvijā – pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2023. gada 1. janvāri novadā savu dzīvesvietu deklarējušas 61 708 personas, t.sk. 10 688 līdz darbspējas vecumam, 38 719 darbspējas vecumā un 12 301 pēc darbspējas vecuma.

Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis uz 2023. gada 1. janvāri ir 3,1 %, reģistrēto bezdarbnieku skaits – 692.

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem, vidējais vecuma pensijas apmērs Ogres novadā deklarētajiem vecuma pensiju saņēmējiem ir 433 eiro.

Novadā var iegūt pirmsskolas, pamata, vispārējo vidējo, profesionālās ievirzes izglītību mūzikā, mākslā un sportā, profesionālo izglītību vairākās programmās - Mežsaimniecība un mežsaimniecības tehnika, Mašīnzinības, Kokizstrādājumu izgatavošana un būvdarbi, Datorzinātnes un elektronika, Administratīvais darbs, Viesnīcu un restorānu pakalpojumi, Dizains un māksla.

Novadu raksturo senas kultūras un vēstures tradīcijas, brīvo laiku var pavadīt, izmantojot plašo sporta un kultūras infrastruktūru.

Novadā attīstās dažādas nozares, koncentrējoties uz zināšanām bāzētas produkcijas ražošanu un pakalpojumiem.

Lauku teritorija ir atvērta lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumu attīstībai, derīgo izrakteņu ieguvei.