Ogres novada karte

Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā ar 2021. gada 30. jūniju beidza pastāvēt Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldības, tās apvienojot kādreizējā Ogres rajona robežās, ar 2021. gada 1. jūliju ir izveidota Ogres novada pašvaldība.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma 28. punktu Ogres novads ir vienota administratīvā teritorija, ko veido 20 teritoriālā iedalījuma vienības:

 • Birzgales pagasts;
 • Ikšķiles pilsēta;
 • Jumpravas pagasts;
 • Krapes pagasts;
 • Ķeguma pilsēta;
 • Ķeipenes pagasts;
 • Lauberes pagasts;
 • Lēdmanes pagasts;
 • Lielvārdes pagasts;
 • Lielvārdes pilsēta;
 • Madlienas pagasts;
 • Mazozolu pagasts;
 • Meņģeles pagasts;
 • Ogres valstspilsēta;
 • Ogresgala pagasts;
 • Rembates pagasts;
 • Suntažu pagasts;
 • Taurupes pagasts;
 • Tīnūžu pagasts;
 • Tomes pagasts.

Ogres novada administratīvais centrs ir Ogres valstspilsēta.

Ogres novada teritorijas platība ir 1 838 km2. 

Iedzīvotāju skaita ziņā Ogres novads ir lielākais novads Latvijā – pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, uz 2024. gada 1. janvāri novadā savu dzīvesvietu deklarējušas 61 177 personas, t.sk. 10 488 līdz darbspējas vecumam, 38 361 darbspējas vecumā un 12 328 pēc darbspējas vecuma.

Pēc Nodarbinātības Valsts aģentūras datiem, bezdarba līmenis uz 2024. gada 1. janvāri ir 3,2 %, reģistrēto bezdarbnieku skaits – 715, t.sk. 347 sievietes un 368 vīrieši. No kopējā bezdarbnieku skaita 557 personas bezdarbnieka statusā ir līdz 6 mēnešiem, 146 personas – no 6 līdz 12 mēnešiem, 10 personas – no 1 līdz 3 gadiem un 2 personas – 3 gadus un vairāk. Bezdarbnieku skaitā ir 48 invalīdi, 60 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem un 88 pirmspensijas vecuma personas.

Novadā var iegūt pirmsskolas, pamata, vispārējo vidējo, profesionālās ievirzes izglītību mūzikā, mākslā un sportā, profesionālo izglītību vairākās programmās Ogres tehnikumā (https://ovt.lv/).

Novadu raksturo senas kultūras un vēstures tradīcijas, brīvo laiku var pavadīt, izmantojot plašo sporta un kultūras infrastruktūru, kā arī dabas parkus.

Novadā attīstās dažādas nozares, koncentrējoties uz zināšanām bāzētas produkcijas ražošanu un pakalpojumiem.

Lauku teritorija ir atvērta lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas un pārstrādes uzņēmumu attīstībai, derīgo izrakteņu ieguvei.