Izsole
Izsole (ONKC)
Elektrouzlades stacija ocb
Nekustamā īpašuma “Pie Liepkalniem”, Suntažu pagastā, Ogres novadā nomas tiesību izsole
  Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 34, Ogrē
Madlienas autoosta
Krapes skola
Izsole, Malkalnes pr.34
Tiek rīkota nomas tiesību atkārtota rakstiska izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam nedzīvojamām telpām ēkā „Autoosta” Madlienā
Skābeņu lauks
Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību rakstiska izsole par telpu nomu ēkā ar kadastra apzīmējumu 7452 004 006 0001, “Skola”, Krape, Krapes pag., Ogres novadā
Krapes skola_2.bez rez
Krapes skola_1.bez rez.
Madliena_autoosta_bez rez
M34_rez