Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību rakstiska izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 34, Ogrē
Madlienas autoosta
Paziņojums par nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam Skābeņu lauks, Birzgales pag., Ogres nov
Krapes skola
Krapes skola_2.bez rez
Krapes skola_1.bez rez.
Madliena_autoosta_bez rez
M34_rez