Atrašanās vieta

Gunāra Astras iela 1, Ogre, LV - 5001

Darbinieki

Inna Zenkevica

Inna Zeņkeviča

Ogres Valsts ģimnāzijas direktore
inna.zenkevica [at] ogresnovads.lv

Ogres Valsts ģimnāzija ir 1992. gadā dibināta mācību iestāde, kas gadu gaitā pilnveidojusies un šodien kļuvusi par mūsdienīgāko un iespējām bagātāko vidusskolu novadā. 

Skolas vīzija ietver redzējumu par ilgtspējīgu izglītību, kas pedagogu, vecāku un sabiedrības mijiedarbībā veicina skolēnu individuālās intereses pētniecībā, zinātnē, radošajā darbībā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī attīsta vispusīgu, emocionāli inteliģentu un karjeras izvēlē motivētu personību.

Ģimnāzijas misija - Ogres Valsts ģimnāzija ir novada vispārējās izglītības centrs, kurā skolēns kļūst par atbildīgu pārmaiņu virzītāju un apzinās savu lomu sabiedrības un apkārtējās vides veidošanā.  

Vērtības: (paš)iniciatīva, inteliģence un atbildība.

Skolas vadības komanda:

  • Direktore – Inna Zeņkeviča
  • Dirktores vietniece izglītības jomā – Dace Zemīte
  • Direktores vietniece metodiskajā darbā – Maija Vilnīte
  • Direktores vietniece IT jomā – Viktorija Gailiša
  • Direktores vietniece audzināšanas darbā un interešu izglītībā – Anete Ezeriete
  • Direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā – Gints Mistris

Mācību programma un interešu izglītība

Vidusskolas posmā tiek īstenota viena izglītības programma (31016011) ar četriem novirzieniem “Cilvēks un sabiedrība”, “Inženierzinātnes un tehnoloģijas”, “Dabaszinātnes”, kā arī “Kultūra un mākslas”.

Šīs programas īstenošanu palīdz realizēt vairāk nekā 60 pedagogu kolektīvs.

Papildu mācību saturam, skolēniem ir iespēja piedalīties un attīstīt sevi interešu izglītības jomā – teātrī, tautiskajās un mūsdienu dejās, korī un ansamblī, kā arī darboties dažādos interešu klubos – debates, jauno ģeogrāfu klubs, zīmēšanā un citos.