Reklāmas izkārtne

Iesniegumu var iesniegt sūtot pa pastu vai iesniedzot to klātienē Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres nov., LV-5001 vai arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un  nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: ogredome@ogresnovads.lv.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties pa tālruni +371 65067787.

Būvvaldes speciālisti apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta: Otrdienās 15.00- 17.30.

Lai pieteiktos vizītei, lūdzam zvanīt pa tālr. +371 650710160, +371 65071175