Nekustamā īpašuma “Kalnlāses” dz.2, Suntažu pagasts, Ogres novads atsavināšanas izsole
Nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 7” dz.16, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, Ogres novads, atsavināšanas izsole
Nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 2” dz.5, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, Ogres novads, atsavināšana
Nekustamā īpašuma “Ķieģeļceplis 2” dz.5, Ķieģeļceplis, Suntažu pagasts, Ogres novads, atsavināšana
Tiek rīkota mutiska izsole par nekustamā īpašuma “Jaunā muiža 2”, Birzgales pag., Ogres nov. nomas tiesībām
Tiek rīkota nomas tiesību mutiska izsole par elektrouzlādes stacijas (iekārta) un zemes vienības Brīvības ielā 35, Ogrē, Ogres novadā iznomāšanu
Tiek rīkota nomas tiesību mutiska izsole par elektrouzlādes stacijas (iekārta) un zemes vienības Brīvības ielā 35, Ogrē, Ogres novadā iznomāšanu
Mercedes Benz autobuss
Foto nr.1
Nekustamā īpašuma - zemes vienības “Brūži”, Lauberes pag., atsavināšanas izsole
Nekustamā īpašuma – Rīgas ielā 14-7, Līčupe, Mazozolu pag., atsavināšanas izsole
 Nekustamā īpašuma – Rīgas ielā 14-1, Līčupe, Mazozolu pag., atsavināšanas izsole
Nekustamā īpašuma “Pie Liepkalniem”, Suntažu pagastā, Ogres novadā nomas tiesību izsole
Izsole
Izsole
  Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 34, Ogrē
Madlienas autoosta
Krapes skola
 Nekustamā īpašuma – zemes vienības "Brūži", Lauberes pag., Ogres nov., atsavināšanas izsole
Raiņa 7, Lielvārde
Tirdzniecības centrs, Jumprava
Izsole, Malkalnes pr.34
Tiek rīkota nomas tiesību atkārtota rakstiska izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam nedzīvojamām telpām ēkā „Autoosta” Madlienā
Skābeņu lauks
Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību rakstiska izsole par telpu nomu ēkā ar kadastra apzīmējumu 7452 004 006 0001, “Skola”, Krape, Krapes pag., Ogres novadā
Zemes vienības “Tirdzniecības centrs” Jumpravas pagastā, Ogres novadā, atsavināšanas izsole
Atkārtota izsole daudzstāvu ēkai Raiņa ielā 7, Lielvārdē
Nekustamā īpašuma –zemes vienības “Vīķi”, Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, atsavināšanas izsole
Krapes skola_2.bez rez
Ataugas rez
Miera 2A, rez
Dz māja rez
Krapes skola_1.bez rez.
Raiņa 7_rez_pirmā izsole
K86 rezultāts
K47 rezultāts
K15 rezultāts
Jaunā gatve 130_rez
Madliena_autoosta_bez rez
M34_rez