Tiek rīkota atkārtota nomas tiesību rakstiska izsole Ogres novada pašvaldības īpašumam Mālkalnes prospektā 34, Ogrē
Madlienas autoosta
Paziņojums par nomas tiesību rakstisku izsoli Ogres novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam Skābeņu lauks, Birzgales pag., Ogres nov
Krapes skola
Nekustamā īpašuma Tirdzniecības centrs, Jumpravas pag., Ogres nov., izsole
Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 7, Lielvārdē, Ogres novadā  atkārtota izsole
Nekustamā īpašuma attēls 2
Krapes skola_2.bez rez
Attēls Nr.2
Nekustamā īpašuma attēls 2
Foto Nr.1
Krapes skola_1.bez rez.
Raiņa 7_rez_pirmā izsole
K86 rezultāts
K47 rezultāts
K15 rezultāts
Jaunā gatve 130_rez
Madliena_autoosta_bez rez
M34_rez