Mālkalnes 30 ogre
karli
nomas-tiesibu-izsole-kegums
Mālkalnes 34
Paziņojums par valsts dzīvokļa īpašuma izsoli Krapes pagastā
M34 bez rez
M30 otrā bez rez
Cerinu 5_2.bez rez