Mežaudzes cirsmas “Mežs Imantas”, Suntažu pagastā, Ogres novadā otrā izsole 09.2023.
Krapes skola