Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Ogres novada būvvalde pārzina, kontrolē būvniecību un ar to saistītos jautājumus Ogres novadā.

Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesus, ievērojot teritorijas plānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības, nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu.

Būvniecības nozares normatīvo bāzi veido vairāki likumi un Ministru kabineta noteikumi, kas apkopoti normatīvo aktu sarakstā atbilstoši būvniecības procesam, kā arī pieejams būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts.

Atbilstoši grozījumiem Būvniecības likumā, ar 2020. gada 1. janvāri jauns būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski  Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk- BIS).

VEIDLAPAS līdz 2019. gada 31. decembrim uzsāktajiem būvniecības procesiem

Ēku būvnoteikumi un ar tiem saistītās veidlapas:

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība un ar tiem saistītās veidlapas:

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi un ar tiem saistītās veidlapas:

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi un ar tiem saistītās veidlapas:

Autoceļu un ielu būvnoteikumi un ar tiem saistītās veidlapas:

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Būvvaldes speciālistiem.

Ogres novada būvvalde

buvvalde [at] ogresnovads.lv